Product successfully added to your shopping cart.

Hoe microdoseer je Magic Truffels

Psilocybine is de werkzame stof die aangetroffen wordt in bepaalde soorten paddestoelen en truffles. In grote dosis is psilocybine een psychedelische substantie die de waarneming van de reële wereld kan veranderen door de effecten die het heeft op de menselijke hersenen en het centrale zenuwstelsel. Maar hoe zit dat met microdoseren?

Het gebruik van paddestoelen die psilocybine bevatten is in de menselijke beschaving al langer bekend en kent een lange geschiedenis, tegenwoordig worden ze nog steeds gebruikt om een bewustzijn-veranderende staat op te wekken om een bepaald effect te bereiken. Veel mensen gebruiken paddo's en truffles die psilocybine bevatten om een echte psychedelische ervaring te ondergaan. Er is echter een nieuwe trend aan het ontstaan die gericht is op het consumeren van zeer kleine dosis zodat er een minimaal weldadig effect ervaren wordt, terwijl men nog steeds in staat is om volledig te functioneren op het werk en in sociale situaties zonder de volledige hallucinatorische ervaring te ondergaan.

Zo'n kleine dosis wordt heel toepasselijk een microdosis genoemd. Het is tevens niet iets dat slechts voor psychonauten is voorbehouden. Mensen die betrokken zijn bij grote zakelijke ondernemingen in plaatsen zoals Silicon Valley gebruiken microdosis psychedelische substanties zoals psilocybine en LSD om hun focus te vergroten, de creativiteit te verhogen en echt plezier in hun werk te scheppen zodat ze op hun vakgebied aan de top kunnen blijven.

Microdoseren Psilocybine

TRUFFLES MICRODOSEREN

Een voorbeeld van iemand die microdosis gebruikt voor creatieve en persoonlijke doelen werd geïnterviewd door het blad Wired. Over microdoseren verklaarde ze, "het helpt mij om creatiever te denken en gefocust te blijven" waaraan ze toevoegde, "ik heb mijn stress eenvoudig onder controle en ben in staat mijn perspectief gezond te houden op een manier waarop ik voordien niet in staat was".

Dr. James Fadiman, onderzoeker van psychedelica en auteur van het boek The Psychedelic Explorer's Guide, draagt zijn steentje bij aan het microdoseren en theoretiseert over waarom het zo effectief is in zo'n professionele omgeving. "Wat je krijgt zijn de voordelen van Adderall zonder de neveneffecten. Je functioneert zowel fysiek als mentaal beter. Die zakkenwasser op het kantoor is beter te verdragen, en je voelt meer compassie voor de gebreken van anderen", vervolgend, "het voelt alsof je een goede dag achter de rug hebt".

Er bestaat weinig wetenschappelijk bewijs of onderzoek over het idee van microdoseren. Dat zal hopelijk in de toekomst veranderen en zullen we volledige grip hebben op de juiste toepassing en wat we er mee kunnen bereiken. Het meeste inzicht over microdoseren is verkregen uit een reeks anekdotische belevenissen. Fadiman heeft een website gelanceerd genaamd microdosingpsychedlics.com. Mensen kunnen zich hier opgeven voor onderzoeken door een formulier in te vullen. Het doel van deze studies is het verzamelen van gegevens over microdoseren en het geven van informatie over veilig en efficiënt gebruik van microdosering.

HOE DOE JE HET?

Er wordt gezegd dat een microdosis psilocybine paddo's ongeveer 0,2-0,5 gram is. Er dient opgemerkt te worden dat truffles en paddo's verschillende sterktes hebben, en verschillende variëteiten of soorten psilocybine truffles zijn veel sterker dan andere. Er moet ook rekening gehouden worden met het lichaamsgewicht en individuele tolerantie, samen met de maaginhoud en andere beperkingen. Zoals reeds eerder opgemerkt bevindt het onderzoek naar microdoseren zich nog in een pril stadium en daarom wordt het aanbevolen om voorzichtig aan te vangen en te luisteren naar gerespecteerde professionals op dit gebied.

Voor het microdoseren van truffles zijn er weegschalen nodig die in staat zijn extreem kleine hoeveelheden materiaal te wegen. Sommige mensen zeggen ook dat zij hun substantie verdelen, en die in lege capsules doen waardoor ze makkelijker te bewaren zijn met de juiste dosis, en klaar voor gebruik als je het wilt innemen.

Er wordt voorgesteld om gedurende een periode van 10 weken om de 4 dagen een microdosis te nemen. Dit zou dus kunnen betekenen dat er op Zondag een dosis wordt ingenomen, de effecten op Maandag ondervonden worden, die op Dinsdag weer afnemen, Woensdag een nieuwe dosis, wederom de effecten op Donderdag, Vrijdag afnemen, en Zaterdag nog verder afnemen. Het zou een goede gewoonte kunnen zijn om notities te maken gedurende de hele periode dat je aan microdoseren doet, om te bekijken wat de verschillen zijn en waar jij als individu je mogelijke voordeel mee zou kunnen doen. Er wordt ook geopperd dat je gewoon je normale routine blijft aanhouden als je microdoseert.

Een microdosis wordt beschreven als sub-perceptueel, wat betekent dat de gebruikers de psychedelische effecten niet ervaren of bemerken die door de substantie bij grotere dosis wel ervaren worden. Ze ervaren echter wel de subtiele nuttige effecten. Wat deze zijn is persoonlijk, maar er wordt over het algemeen gedacht dat het algehele welzijn en prestaties lichtelijk verbeteren.

Paddo's

EEN NIEUWE KIJK OP PSILOCYBINE

De uitvinder van LSD, Albert Hofmann drukte het als volgt uit, "Sub-perceptuele dosis behoren tot de minst onderzochte gebieden van psychedelica". Deze bewering is nog steeds van kracht, maar hopelijk met meer gematigde drugswetten en vooruitgang in het wetenschappelijk inzicht van deze samenstellingen, waardoor microdosering grondig kan worden verkend en toegepast.

The War on Drugs is er de oorzaak van dat het stigma waarmee psilocybine is omgeven groot is, alom bekend, en groot genoeg om krachten te verzamelen bij mensen die het willen categoriseren onder de echt schadelijke substanties zoals crack-cocaïne en heroïne. De Schedule 1 status van psilocybine in de VS en de Class A status in enkele Europese landen houdt in dat het als gevaarlijk, makkelijk te misbruiken, en zonder medicinale waarde beschouwd wordt. Deze visie op psilocybine ligt de laatste tijd behoorlijk zwaar onder vuur, en onderzoekers krijgen de kans om de werkingsmechanismen en de mogelijke medicinale toepassingen voor een reeks van psychische aandoeningen te onderzoeken.

Een van de misschien wel meest opvallende doorbraken omvatte een studie, uitgevoerd aan de Johns Hopkins University die betrekking had op het toedienen van psilocybine aan 29 kankerpatiënten. Na één enkele dosis psilocybine waren 80% van de patiënten er zichtbaar geestelijk beter aan toe gezien de gevoelens en symptomen die geassocieerd worden met depressie en angst. Sherry Macy, een patiënte die betrokken was bij de studie gaf commentaar op welk effect de ervaring op haar had, "De donkere zwarte wolk leek te verdwijnen... ik kreeg weer normaal contact met mijn familie en kinderen, en mijn levenslust keerde terug", eraan toevoegend, "Voorheen zat ik in m'n eentje thuis, en was niet mobiel... Deze studie maakte echt verschil, en het duurde voort".

Tijdens een andere zeer interessante studie die in het blad Nature is gepubliceerd werd psilocybine toegediend aan 12 mensen die aan depressie leden en niet reageerden op de standaard medicatie. Het was onvoorstelbaar dat na één week na het ontvangen van een orale dosis psilocybine alle patiënten een verbetering van hun depressieve symptomen ervoeren. Na 3 maanden bereikten vijf van de patiënten een volledig herstel. De auteurs van deze studie verklaren niet dat psilocybine als laatste behandelingspoging gezien dient te worden, maar ze claimen dat het haalbaar is

Hoewel dit geen microdosis waren wordt het effect van deze substantie wel aangetoond. Met deze doorbraak op het gebied van psilocybine-onderzoek is het nu een feit dat de samenstelling een potentiële belofte inhoudt vanwege de positieve werking op het menselijk brein. Door dit onderzoek wordt het fenomeen microdoseren een stuk interessanter en aannemelijker.

 

MushMagic