Product successfully added to your shopping cart.

Legale status van Paddo's, Magic Truffels en Paddo kweeksets

Legale Status

Wettelijke status in Nederland

MushMagic is gevestigd in Amsterdam, Nederland en heeft zich daarom te houden aan de Nederlandse wetgeving. De wetgeving in Nederland rondom Paddo's, Magic Truffels en Paddo kweeksets is op zich duidelijk, maar zal bij sommige mensen toch nog vragen kunnen oproepen.

In het kort:
Paddo's: Illegaal
Magic Truffels: Legaal
Paddo kweeksets Legaal

Tot 2002 waren paddo's en alle paddo gerelateerde producten volledig legaal in Nederland. Op dat moment waren gedroogde paddo's dan ook vrij verkrijgbaar in de smartshops in Nederland. In 2002 is er een rechtszaak geweest dat als uitkomst had dat gedroogde paddo's vanaf dat moment illegaal waren. Verse paddo's bleven echter legaal. De gedachte hierachter was het uitgevoerde 'bewerkingsproces' van de paddo's. De stof psilocybine is al heel lang verboden in Nederland, maar omdat paddo's uit de natuur komen waren ze legaal. Echter, vanaf 2002, op het moment dat je ze plukte en droogde was je actief met de bewerking van drugs (psilocybine) bezig. Dus illegaal.

Na enkele incidenten met Paddo's in 2008 (met name in Amsterdam) heeft de Nederlandse regering besloten dat ook verse Paddo's illegaal werden. Echter, deze wet is in een dermate manier opgesteld dat er alleen maar melding wordt gemaakt van 'De Paddestoel'. Juridisch gezien is de Magic Truffel geen paddestoel; het is sclerotia. Verse truffels zijn daarom dan ook 100% legaal in Nederland. Ook de Paddo kweeksets worden in de wet van 2008 buiten beschouwing gelaten en zijn dus volledig legaal.

Wettelijke status van Paddo's, Magic Truffels en Paddo kweeksets in de rest van de wereld

In het algemeen kan je stellen dat Paddo's in praktisch alle landen illegaal zijn. De wetgeving rondom Magic Truffels en Paddo kweeksets is een stuk onduidelijker en verschilt van land tot land. Dit maakt het voor ons dan ook helaas onmogelijk om hier duidelijke en kloppende informatie over te geven. Lees onze Algemene Bestelvoorwaarden dan ook goed door voordat je gaat bestellen.