Wat Zijn De Effecten Van LSD?

Gepubliceerd op:
Categorieën : Default

Wat Zijn De Effecten Van LSD?

Iedereen heeft wel eens van LSD gehoord, maar er bestaan nog altijd veel misvattingen over. In dit artikel doen we een poging om een deel van de verkeerde informatie te ontkrachten, en je wat meer duidelijkheid te geven over wat je van LSD kunt verwachten.

Misschien ben je in je jeugd bang gemaakt voor de effecten van LSD. Helemaal terecht is dat niet. Voor velen die deze drug proberen, gaat er een compleet nieuwe, wonderlijke wereld open.

In dit artikel gaan we dieper in op deze vaak onbegrepen drug. We onderzoeken de effecten en gevaren ervan, zodat je ongeveer weet wat je kunt verwachten.

WAAR STAAT ‘LSD’ VOOR?

LSD is de afkorting van lysergeenzuurdi-ethylamide. Het mag niet worden verward met LSA, een soortgelijke verbinding die in de natuur komt. LSD is afgeleid van de schimmel moederkoren, die op graan groeit. De stof werd voor het eerst ontdekt in 1938 door de beroemde scheikundige Albert Hofmann. Aanvankelijk werd LSD wereldwijd in de geneeskunde gebruikt, met name in de psychiatrie en psychologie.

Ondanks dat LSD inmiddels een beruchte reputatie heeft, was dit niet altijd zo. In het begin werd LSD doorgaans beschouwd als een waardevol en effectief middel bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen, en in talloze onderzoeken gebruikt. Het was in de jaren zestig en zeventig dat het tij zich tegen LSD begon te keren. Zoals wel vaker, startte in de VS een campagne om LSD en andere psychotrope stoffen in een kwaad daglicht te stellen.

Dit had een aantal redenen, waaronder een poging om de ‘hippiecultuur’, en aanverwante bewegingen die geïdentificeerd konden worden met LSD en andere psychedelica, tegen te gaan. De hippies werden door de regering als problematisch beschouwd. Hun protesten tegen de Vietnamoorlog vormden in de ogen van de autoriteiten een belemmering voor het rekruteren van genoeg militairen.

In de afgelopen jaren zijn LSD en andere psychedelica weer mainstream geworden. Ondanks de enorme bureaucratische drempels proberen psychiaters en anderen opnieuw onderzoek naar de drug te doen. Daarbij hebben ze als doel om in kaart te brengen welke potentiële voordelen het op medisch gebied kan hebben.

HOE ZIET LSD ERUIT?

Hoe Ziet LSD Eruit?

De meesten van ons weten niet hoe LSD er echt uitziet. Voor gebruik wordt het opgelost in een vloeistof die direct door de mondslijmvliezen wordt opgenomen of op vloeipapier gedruppeld dat onder de tong gelegd zal smelten. Ruwe LSD is echter kristallijn, wit en geurloos.

De meesten associëren LSD met kleurrijke, kleine vierkantjes papier. Deze zogeheten papertrips zijn de populairste vorm van LSD. Hierbij is het echter onmogelijk om vast te stellen of het daadwerkelijk LSD bevat. Daarom moet je het alleen gebruiken als je het van een betrouwbare leverancier kunt krijgen, zodat je weet wat je in huis haalt. Anders kunnen er verschillende analogen van LSD gebruikt zijn.

BIJNAMEN VAN LSD

Lysergeenzuurdi-ethylamide heeft verschillende namen. De twee meestvoorkomende zijn ongetwijfeld LSD zelf. Andere veel voorkomende bijnamen zijn onder meer:

  • Acid
  • Lucy
  • Blotter

HOE WORDT LSD GEBRUIKT?

LSD wordt al meer dan 50 jaar gebruikt, voornamelijk als 'recreatief' psychedelisch middel. Sommigen gebruiken het om diepe trips te ervaren, anderen meer als een partydrug. Hoe dan ook, LSD blijft erg populair en heeft een hoop fans. Maar hoewel veel mensen er gek op zijn, hebben velen er ook een soort angst voor.

LSD wordt dus meestal in de vorm van een soort vloeipapier gebruikt. Deze papertrips worden gemaakt door de LSD vloeistof op absorberend papier te druppelen. De vloeistof verdampt vervolgens, maar de LSD blijft in het papier achter. De LSD komt vrij wanneer dit papier aan je speeksel wordt blootgesteld.

Andere methoden zijn het druppelen van de vloeistof op suikerklontjes, die vervolgens op de tong worden opgelost. Sommige gebruikers vinden deze laatste methode, de zogenaamde 'vloeibare LSD', de puurste en meest prettige ervaring.

WAT VOOR GEVOEL GEEFT LSD?

Wat Voor Gevoel Geeft LSD?

Het is vrijwel onmogelijk om het effect van LSD goed te omschrijven. Toch zijn er een aantal dingen waar je rekening mee kunt houden om jezelf goed voor te bereiden op een LSD trip.

Denk je erover om voor het eerst LSD te gaan gebruiken? Dan kun je je het beste voorbereiden op het onbekende. Het is belangrijk dat je openstaat voor alle scenario's. Probeer de controle los te laten en gewoon 'go-with-the-flow' te gaan. Lukt je dat, dan zul je waarschijnlijk een geweldige tijd hebben.

Hieronder doen we een poging te omschrijven wat je ongeveer kunt verwachten van een LSD trip. Neem het wel met een korreltje zout.

• Visuele vervormingen en hallucinaties: misschien wel het beruchtste van de LSD ervaring zijn de visuele effecten. Deze kunnen variëren van milde vervorming, verzadigde kleuren en ‘tracers’ (bewegingssporen) tot intense hallucinaties. Hoe heftig deze effecten worden, hangt af van de dosis. En hoe hardnekkig de anti-drugspropaganda het tegendeel ook blijft beweren, komen echte hallucinaties bij LSD eigenlijk zelden voor. Je begrijpt haast altijd wat er gebeurt, en zult echt van niet echt kunnen onderscheiden. Visuele effecten kunnen nog sterker worden als je je ogen dicht doet. Vooral in het donker kunnen de visuele effecten met gesloten ogen prettig en intens worden.

• Auditieve vervormingen/hallucinaties: deze zijn lastiger te beschrijven dan de visuele effecten, maar kunnen net zo bijzonder zijn, zeker als je naar muziek luistert. De auditieve effecten van LSD kunnen zowel mooi als heel merkwaardig zijn. Afzonderlijke sonische elementen van je omgeving kunnen kraakhelder worden, en alleen dat al is een wonderlijke ervaring op zich.

• Emotionele effecten: verwacht een breed scala aan emoties te voelen na het gebruik van LSD. Deze kunnen leuk of overweldigend zijn, en vaak tegelijk. Je kunt urenlang ongecontroleerd lachen, of misschien wel huilen (hoewel dit niet vaak voorkomt). Het belangrijkste is dat je je ervoor openstelt en niks forceert of juist probeert tegen te houden. Gebruik LSD op een veilige plek waar je je op je gemak voelt en je emoties helemaal kunt doorvoelen, wat er ook voorbij komt. Pak je het goed aan, dan is de kans op een zogenaamde ‘bad trip’ nihil.

• Vervorming van tijd: het kan voelen alsof de tijd stilstaat of zich juist uitstrekt. Uren kunnen minuten lijken, of dagdelen. Ze verliezen hun normale karakter en worden betekenisloos. Dit gevoel van tijdloosheid is zeer aangenaam en biedt een verfrissende afwisseling van alledaagse stress en intense werkschema’s.

• Veranderingen in gedachten: de manier waarop je denkt, zal aanzienlijk veranderen wanneer je LSD gebruikt. Diep inzicht in jezelf en het universum is eerder regel dan uitzondering. Je komt los van vastgeroeste denkwijzen en ontdekt geheel nieuwe. Het kan gebeuren dat je vast komt te zitten in verwarrende of repetitieve gedachten, maar over het algemeen zijn de nieuwe denkpatronen die je met LSD ervaart zeer prettig en verhelderend.

HOE LSD DE HERSENEN BEÏNVLOEDT

LSD is, net als alle klassieke psychedelica, een serotonerge stof waarvan wordt aangenomen dat deze vooral via de serotonine 5-HT2A-receptoren in de hersenen werkt. Om die reden is het niet verslavend, ontwikkelt tolerantie zich snel (en neemt ook weer snel af) en heeft het weinig potentieel voor misbruik.

Het is niet precies duidelijk hoe LSD de hersenen beïnvloedt. Hiernaar wordt momenteel dan ook veel onderzoek gedaan. De voordelen van het verwerven van deze kennis zijn tweeledig: ten eerste geeft het ons meer inzicht in hoe LSD werkt en hoe het gebruikt kan worden. Bovendien kunnen we, door te observeren welke delen van de hersenen worden beïnvloed en hoe dit verband houdt met perceptuele veranderingen, meer inzicht krijgen in de werkingsmechanismen van de hersenen.

Uit een vrij recent onderzoek bleek dat mensen die LSD gebruikten een grotere semantische activiteit hadden. Dit houdt in dat ze zich een groter aantal woorden konden herinneren en gebruiken op complexere manieren dan normaal (Family et al., 2016). De exacte mechanismen hierachter hebben wetenschappers nog niet begrepen. Wel draagt dit onderzoek bij aan het groeiende bewijs van het voorgestelde ‘entropische’ effect van psychedelica op de geest, waarmee het zou zorgen voor meer onderlinge verbindingen.

HOELANG DUREN DE EFFECTEN VAN LSD?

De effecten van LSD kunnen vrij lang aanhouden, wat meestal een goede zaak is. Het effect van een normale dosis (ongeveer 150 microgram) duurt ongeveer 12 uur. De piek ervaar je meestal tussen 4 en 8 uur na inname en neemt vervolgens geleidelijk af. Hogere doses kunnen echter nog langer duren. Sommigen beweren dat de ervaring zelfs meer dan een etmaal kan duren, maar dit is zeldzaam. Als je gewoon een normale dosis neemt, hoef je je hier geen zorgen over te maken.

LSD blijft niet lang in je systeem zitten. Het is ongeveer twaalf uur lang in je bloed detecteerbaar, en de urinaire metaboliet 2-oxo-3-hydroxy-LSD blijft maximaal vijf dagen aantoonbaar.

WAT ZIJN DE RISICO’S VAN LSD GEBRUIK?

Ondanks de angstzaaiende broodjeaapverhalen, is LSD eigenlijk een relatief zeer veilige drug. Een overdosering of dodelijke overdosis komt nauwelijks voor en de fysieke risico’s zijn minimaal. Het is wel zo dat LSD mogelijke psychologische risico's met zich meebrengt, vooral als het in de verkeerde context wordt gebruikt, of door mensen met reeds bestaande of onderliggende mentale problemen.

FYSIEKE GEZONDHEIDSRISICO’S VAN LSD

Fysieke Gezondheidsrisico’s Van LSD

Hoewel LSD enkele lichamelijke effecten heeft, zoals een verhoogde hartslag en transpiratie, zitten er voor zover bekend geen fysieke gevaren aan verbonden. In tegenstelling tot stimulerende middelen veroorzaakt het middel geen hartproblemen. Bovendien heeft het ook geen nadelige werking op andere organen.

Er bestaat geen eenduidige definitie van een overdosis LSD en daarmee kunnen we ook niet zeggen wat een fatale dosis is. Er zijn zeldzame gevallen bekend waarbij mensen per ongeluk extreem hoge doses LSD innamen en last kregen van bijwerkingen, zoals braken en totale desoriëntatie. Het was natuurlijk ideaal geweest als deze mensen onder het toezicht van medische professionals hun trip uit konden zitten. Maar zelfs in deze gevallen was ingrijpen niet nodig en herstelden de gebruikers volledig, zonder nadelige gevolgen.

Dit betekent absoluut niet dat je zomaar een hoge dosis LSD moet nemen, want de mentale effecten kunnen nog altijd angstaanjagend en gevaarlijk zijn. Wel kun je ervan uitgaan dat je lichaam niet in gevaar komt als je LSD gebruikt.

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSRISICO’S VAN LSD

LSD brengt mentale risico's met zich mee. De meestvoorkomende en minst gevaarlijke hiervan zijn de ervaringen die bekendstaan als een zogenaamde 'bad trip'. Deze allesomvattende term kan een beetje vaag zijn. Toch is het goed om te weten wat een bad trip kan betekenen. Een bad trip laat zich waarschijnlijk het beste omschrijven als een psychedelische ervaring die op de een of andere manier té overweldigend wordt (zintuiglijk, emotioneel of beide). Je kunt niet meer om de trip heen, en dat kan soms akelig zijn. Hoewel deze ervaringen uiterst ongemakkelijk zijn, zijn ze niet gevaarlijk. Zorg er gewoon voor dat je je op veilige plek bevindt, met vertrouwde mensen om je heen. Set en setting dus.

Er zijn enkele zeldzame voorbeelden waarbij LSD een psychose lijkt te hebben veroorzaakt bij mensen die hier vatbaar voor waren. Het is zeer ongebruikelijk, maar als er in je familie een voorgeschiedenis van psychische stoornissen bestaat, moet je geen LSD gebruiken. Tenzij je onder toezicht staat van een medisch professional.

LSD MET ANDERE DRUGS COMBINEREN

Er wordt aangenomen dat LSD geen gevaarlijke interacties met andere drugs aangaat. Toch wordt het gebruik van psychotrope drugs altijd sterk afgeraden als je medicijnen voor je geestelijke gezondheid gebruikt, zoals SSRI's, MAO-remmers of antipsychotica.

Het feit dat LSD waarschijnlijk geen gevaarlijke interacties met andere drugs teweegbrengt, betekent absoluut niet dat je het lukraak met andere drugs kunt combineren. LSD is zeer krachtig, en het combineren met andere psychotrope drugs kan onverwachte en onaangename effecten hebben. De effecten kunnen zo krachtig worden dat je mogelijk gevaarlijk gedrag gaat vertonen, wat kan leiden tot letsel of zelfs fatale gevolgen kan hebben.

Voordat je recreatieve drugs gaat combineren, moet je ze allemaal eerst afzonderlijk leren kennen.

LSD EN VERSLAVING

LSD is niet verslavend. Hoewel je elke drug kunt misbruiken, kun je geen verslaving aan LSD ontwikkelen. Daar zijn talloze redenen voor, waarvan sommige nog onderzocht worden. Wat we wel weten, is dat de hersenen heel snel een tolerantie voor LSD opbouwen. Dit betekent dat als je het meerdere dagen achter elkaar gebruikt, het al gauw geen effect meer zal hebben. Je kunt LSD dus simpelweg niet structureel genoeg gebruiken om een verslaving op te bouwen. Er wordt ook gedacht dat de manier waarop LSD de hersenen beïnvloedt, niet verslavend is op dezelfde manier als andere drugs dat zijn, bijvoorbeeld alcohol of opiaten.

LSD: EEN INTRIGEREND PSYCHEDELISCH MIDDEL

LSD: Een Intrigerend Psychedelisch Middel

LSD wordt zowel gewaardeerd als gevreesd; het ligt er maar net aan wie je het vraagt. Na tientallen jaren in de marge te hebben gestaan, wordt het middel opnieuw mainstream. Mensen beseffen steeds meer dat het al met al toch niet zo gevaarlijk is.

Als je van plan bent om LSD eens te proberen, dan wensen we je een geweldige trip toe. Om de kans hierop te vergroten, moet je ervoor zorgen dat je het in een geschikte omgeving gebruikt. En onthoud: als jij of iemand uit je naaste familie aan geestelijke gezondheidsproblemen lijdt, moet je LSD sowieso vermijden.

LSD kan enorm diepgaande effecten hebben. Bovendien blijkt het zelfs een aanzienlijk klinisch potentieel te hebben, waar wetenschappers steeds meer grip op krijgen. We gaan zien wat de toekomst ons brengt.