De effecten van LSD op de taal

Gepubliceerd op:
Categorieën : Default

De effecten van LSD op de taal

LSD wordt al tijden gebruikt om kennis en wijsheid te vergaren die verder gaat dan onze zintuigen. Een recent onderzoek naar de effecten van LSD op de taal heeft aangetoond dat het een aanzienlijke impact heeft op ons gebruik van taal.

LSD, of Lyserginezuurdiethylamide, is een krachtige psychedelische stof die grotendeels verantwoordelijk is voor het aanjagen van veel van de sociale bewegingen uit de jaren '60. Het is ook verantwoordelijk voor die oude psychedelische beweging, waarin het gebruik van stoffen omarmd werd om de werking van de menselijke geest te verruimen. Voor iedereen die ooit een psychedelische LSD trip heeft ervaren, moet het niet als een verrassing komen dat de extra-sensorische informatie, die zich een weg baant naar je bewustzijn, niet uitsluitend fantasie is. LSD verbindt delen van de hersenen die normaal gesproken op zichzelf blijven. Deze verstrengeling van hersenfuncties stelt mensen in staat geluiden te ruiken en kleuren te proeven. Naast het ongrijpbare deel, is ook ontdekt dat LSD veel toepassingen bezit in de behandeling van psychologische aandoeningen, omdat het de zenuwbanen in de hersenen in feite opnieuw bedraadt. In aanvulling op het gebruik bij psychologische aandoeningen, hebben onderzoekers recentelijk ook een onbedoeld gevolg van de consumptie van LSD ontdekt: Het heeft een aanzienlijke impact te hebben op het taalcentrum van de hersenen en lijkt nieuwe semantische paden te activeren. In andere woorden: Het bezit het vermogen de taalontwikkeling op te wekken.

In een recent onderzoek, uitgevoerd door Dr. Neiloufar Family en gepubliceerd in het Journal of Language, Cognition and Neuroscience, getiteld Semantic Activation in LSD: Evidence From Picture Naming, heeft Dr. Family geprobeerd de verbinding tussen LSD en taal beter te begrijpen. Gebruikers van psychedelica kiezen al lang voor LSD of paddo's om artistieke creativiteit op te wekken of een writers block te doorbreken. Het leggen van een wetenschappelijke verbinding tussen de verhoogde activiteit in het taalcentrum van de hersenen en de consumptie van LSD zou enorme gevolgen kunnen hebben voor het toekomstige gebruik van LSD om creativiteit aan te wakkeren en misschien ook om problemen met taalontwikkeling te overwinnen. Dr. Family ontdekte in haar onderzoek dat personen onder invloed van LSD een "gemakkelijkere toegang lijken te hebben tot gerelateerde woorden". Dit lijkt te indiceren dat LSD zorgt voor een toename van de activiteiten in het taalcentrum van de hersenen. Volgens Dr. Family: "Dit indiceert dat hun netwerken van de betekenisleer wellicht sterker worden geactiveerd. Meer woorden worden belicht en strijden voor productie."

Aan het onderzoek van Dr. Family deden tien deelnemers mee. Tijdens het eerste bezoek ontvingen zij een kleine dosis LSD, terwijl ze op het tweede bezoek een placebo ontvingen. Elke deelnemer kreeg toen een serie afbeeldingen te zien, waarna hen gevraagd werd de afbeelding te benoemen. Als iemand een foto van een auto te zien kreeg, reageerde hij, onder de invloed van LSD, wellicht met "bus" of "vrachtwagen", een redelijk goed maar onnauwkeurig antwoord. Dit kwam vaker voor toen de deelnemers onder invloed waren van LSD, in tegenstelling tot het placebo. Volgens Dr. Family wekt dit de indruk dat de consumptie van LSD "kan resulteren in diverse associaties waarmee snellere toegang verkregen wordt in ver opgeslagen concepten in de geest." Het door LSD opgewekte "synoniemen-achtige" effect helpt de hersenen uiteindelijk toegang te krijgen tot minder gebruikte delen van de geest. Naast de taal, kan het vermogen om de onzichtbare diepten van de geest te bereiken, grootschalige effecten hebben voor de behandeling van geheugenverlies of andere aandoeningen die gerelateerd zijn aan het geheugen.

"De taal is een van de weinige manieren waarop we kunnen beschrijven wat er gebeurt in onze geest en een van de middelen die we kunnen gebruiken om de psychedelische ervaring te begrijpen. Door het gebruik van LSD kan je meer leren over de hersenen, op dezelfde manier waarop een medisch onderzoeker zou kijken naar een stoornis in een orgaan om het gezonde functioneren beter te begrijpen," beweert Dr. Family. Hoewel het experiment een toename in activiteiten in het taalcentrum van de hersenen liet zien, waren er ook wat onbedoelde observaties. Wanneer een proefpersoon op LSD een afbeelding onjuist benoemde, werd dit snel gecorrigeerd. Het feit dat de proefpersonen bereid waren een fout antwoord te geven op basale vragen, laat een gebrek aan zelfcontrole zien. Misschien gaan concepten van "zelfbewustzijn" wel de deur uit zodra we versmelten met de omgeving om ons heen en de grip op de realiteit verliezen.

Hoewel LSD al een halve eeuw bekend is bij het publiek, was de toegang tot de drug zeer beperkt vanwege strikte regelgeving. Slechts een handjevol onderzoeken, waaronder die van Dr. Family, konden doorgang vinden. Het kleine beetje informatie dat inmiddels verzameld is, toont aan dat de toekomst voor LSD in medisch onderzoek veelbelovend is. Onderzoekers noemen LSD behandelingen ook wel een mogelijke "wetenschappelijke revolutie" in de behandeling van psychische aandoeningen. De drug zelf is slechts een sleutel en bezit medisch geen eigen voordelen. De antwoorden zijn te vinden achter de deur die met de sleutel kan worden geopend. De dissociatieve aard van LSD koppelt de patiënt los van de ziekte, zij het een angststoornis, PTSS of zelfs een verslaving. Deze loskoppeling stelt de patiënt in staat aan het genezingsproces te beginnen. Een van de meer opwindende aspecten van LSD therapieën is dat ze lijken te helpen bij aandoeningen waarvoor eerder maar weinig behandelingen beschikbaar waren. 

Het is jammer dat de regels van onze vrije en open maatschappij onderzoeken naar LSD en andere psychedelica tegenhouden, die ons in staat stellen de mogelijke medicinale waarde te ontdekken. Met de informatie die tot op heden verzameld is, lijkt het erop dat de mystieke eigenschappen van LSD veel minder mystiek worden. Met de kennis dat LSD een aanzienlijk effect heeft op het taalcentrum van de hersenen en een directe impact lijkt te hebben op eerder onbehandelbare aandoeningen, zou het voor de hele wereld zinvol zijn dit pad van onderzoeken te vervolgen om te ontdekken welke deuren LSD nog meer kan openen.