Is het mogelijk met paddo's je productiviteit te verbeteren?

Gepubliceerd op:
Categorieën : Default

Is het mogelijk met paddo's je productiviteit te verbeteren?

De mogelijke voordelen van het microdoseren van psychedelica als psilocybine ontvangen momenteel veel media-aandacht. Maar wat zegt de wetenschap? Hier zijn de laatste inzichten in microdoseren om de productiviteit en creativiteit te verhogen.

De laatste jaren is er veel gepraat over het microdoseren van psychedelische middelen, zoals LSD en psilocybine. Naar verluidt, verbeter je hiermee niet alleen je lichamelijke gezondheid, maar ook je mentale prestaties, energie en creativiteit. Voorheen volgden ondernemers in Silicon Valley een Steve Jobs-achtige, oosterse filosofie, met meditatie en groene juices; nu zweren ze bij microdoseren om hun productiviteit te verbeteren. Zelfs Jan met de Pet, die eerder geen behoefte had om drugs te gebruiken, ontdekt het nu als een nieuwe manier om werk en privéleven te verbeteren.

Het meeste wat we weten over de voordelen van microdoseren is echter afkomstig van anekdotisch bewijs. De reden hiervoor is, zoals wel vaker het geval is, dat er weinig wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. Inmiddels doet men echter proeven om dit goed te maken. De weinige studies zijn daarbij veelbelovend.

WAT IS MICRODOSEREN?

Microdoseren draait om het gebruiken van kleine doses psychedelica, zoals LSD of paddo's. Een typische microdosis is slechts 1/20ste of 1/10de van een normale, recreatieve dosis. Meestal gebruik je het daarbij een bepaalde periode, bijvoorbeeld een aantal weken, elke drie tot vier dagen. Omdat de doses zo klein zijn, bemerk je geen veranderingen in je waarneming. Met een microdosis kun je dus gewoon je dagelijkse routine vervolgen.

Dat gezegd hebbende, wat is het nut van microdoseren? Uit onderzoek blijkt dat zelfs minuscule hoeveelheden psychedelica de creativiteit stimuleren en de stemming en het energieniveau verbeteren, naast andere uitwerkingen.

ONDERZOEK NAAR MICRODOSEREN OM DE PRODUCTIVITEIT EN CREATIVITEIT TE VERBETEREN

Auteur en psycholoog James Fadiman, werkzaam aan de Sofia University in Palo Alto, is al 50 jaar betrokken bij psychedelisch onderzoek. Hij heeft daarbij meer dan 1500 vrijwilligers opgetrommeld uit 59 landen voor een studie naar de effecten van microdoseren. De deelnemers gebruikten een maand lang elke vier dagen 10 microgram van een actief middel (zoals psilocybine of LSD). Elke deelnemer evalueerde zelf zijn emotionele toestand tijdens het onderzoek en hield de ervaringen bij in een dagboek.

De vrijwilligers meldden een toename in positieve emoties. Ze ontdekten daarbij dat microdoseren de sociale interactie vergemakkelijkte. Veel deelnemers gaven tevens aan dat het de productiviteit verbeterde, evenals de concentratie en het energieniveau. Ook andere voordelen van microdoseren werden gemeld, zoals positieve effecten op relaties.

De bevindingen van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Journal of Psychoactive Drugs. Ze suggereren daarbij niet alleen dat het microdoseren van psychedelica de reeds vermelde voordelen biedt, maar ook dat het veilig is. Daarnaast is er geen sprake van de psychoactieve effecten die je normaal wel ervaart met psychedelica.

Ook in een eerdere studie is gekeken naar de effecten van microdoseren en psychologische veranderingen. De resultaten komen overeen: In dit onderzoek, beschikbaar via PLOS One, tonen de onderzoekers aan dat het de helderheid, focus, productiviteit en het algemene welzijn verbetert.

Daarnaast was er sprake van effecten op de lange termijn tijdens de studie van zes weken. Denk aan verlichting van depressie en verbetering van de concentratie. Toch hebben de onderzoekers ook aangetoond dat neuroticisme enigszins toeneemt. Dit suggereert dat mensen met angst sneller negatieve emoties ervaren bij het microdoseren met psychedelica. Ook waarschuwen de onderzoekers dat personen met een interesse in microdoses dit meestal beschouwen als "algemeen tovermiddel dat alle aspecten van het leven verbetert." Dit beïnvloedt mogelijk de interpretaties en verslagen van hun ervaringen.

IS HET MICRODOSEREN MET PSYCHEDELICA HET "WONDERMIDDEL" VOOR MEER PRODUCTIVITEIT?

Is Het Microdoseren Met Psychedelica Het

Voordat we tot een conclusie komen, moeten we ons niet laten meeslepen in de opwinding over de mogelijkheden van microdoseren. Allereerst is het belangrijk te erkennen dat het onderzoek naar het onderwerp nog pril is. De huidige, voorlopige onderzoeken zijn bemoedigend, maar er zijn nog veel onbeantwoorde vragen. De bovengenoemde studies zijn bijvoorbeeld uitgevoerd met mensen die reeds bekend zijn met psychedelica. De resultaten zijn dus mogelijk geen accurate, algemene representatie.

Er zijn daarom meer langlopende, klinische studies nodig, met placebo-gecontroleerde groepen. Daarnaast is het belangrijk aandacht te besteden aan mogelijke negatieve effecten van microdoseren. Uit de eerste resultaten blijkt al dat het wellicht minder geschikt is voor mensen met angst- en andere stemmingsstoornissen.

Ten tweede moeten we begrijpen dat het gebruik van psychedelica, zelfs in kleine doses, niet zo simpel is als een pilletje tegen hoofdpijn. De middelen werken op zo'n manier dat je emotionele problemen gemakkelijker en effectiever aanpakt. Zo kun je dingen overwinnen die anders overweldigend lijken. Met andere woorden; psychedelica zijn te beschouwen als een hulpmiddel om emotionele obstakels te verminderen, NIET als wondermiddel. Pas als we weten hoe psychedelische middelen werken, bij verschillende doses en voor diverse doelen, zijn we in staat de potentie van drugs als paddo's volledig te benutten.