Het Leven En Werk Van Terence Mckenna

Gepubliceerd op:
Categorieën : Default

Het Leven En Werk Van Terence Mckenna

Terence McKenna was een van de beroemdste psychonauten van de moderne tijd. Hij bracht oude en moderne kennis van over de hele wereld samen, verlegde de grenzen van het denken en gebruikte psychedelica om theorieën te vormen over de aard van het bestaan. Kom alles te weten over de legende Terence McKenna!

Op alle gebieden zijn er mensen die grenzen verleggen, hun boodschap verspreiden en op die manier een legendarische status krijgen. Op het gebied van moderne psychedelica behoort Terence McKenna tot de beroemdste, of beruchtste, denkers aller tijden.

Sommigen zien hem als een genie en voor anderen is hij een vreemde snuiter. Hoe dan ook, hieronder kijken we naar het leven en werk van Terence McKenna, en geven we een kort overzicht van de persoon die de grenzen van de psychedelische ervaring heeft verlegd en onze kennis eromheen enorm heeft vergroot.

WIE WAS TERENCE MCKENNA?

Wie Was Terence McKenna?

Terence McKenna werd in 1946 in Colorado geboren. Hier ontwikkelde hij zijn liefde voor de natuur en interesse in psychologie, wat later de basis zou vormen voor zijn levenslange bezigheden. Op 14-jarige leeftijd las hij een essay met de titel 'Seeking the Magic Mushroom', waardoor hij geïnteresseerd raakte in psilocybine.

Later schreef hij zich in aan de University of California Berkeley, om precies te zijn aan het Tussman Experimental College. Hier begon hij onderwerpen als het sjamanisme te bestuderen, wat hem later naar Tibet zou leiden. Deze fascinatie zou hij daar combineren met een interesse voor psychedelische organismen.

Na de universiteit reisde hij de wereld rond om het gebruik van geestverruimende middelen in verschillende culturen te onderzoeken. Wat misschien wel het meeste indruk maakte, was zijn tijd in de oerwouden van Zuid-Amerika, waar hij op zoek ging naar paddo's. Ook gebruikte hij DMT (in de vorm van ayahuasca) met de inheemse bevolking.

Hierna schreef hij verschillende boeken en verkreeg hij bekendheid door zijn werk over psychedelica. In de overtuiging dat psychedelische drugs een manier boden om de totaliteit van het menselijk bestaan te begrijpen, ontwikkelde McKenna verschillende theorieën en probeerde hij de rest van zijn leven anderen te inspireren om psychedelica te gebruiken.

WAT INSPIREERDE MCKENNA?

Wat Inspireerde McKenna?

Naast het lezen over paddo's als tiener, gebruikte McKenna al vroeg morning glory-zaadjes. Dit overtuigde hem ervan dat de werkelijkheid veel meer behelst dan wat we in ons nuchtere, wakkere bewustzijn waarnemen. Bovendien zou hij sinds zijn tienerjaren elke dag cannabis hebben gebruikt.

Naast zijn eigen ervaringen met drugs, inspireerden andere verhalen over psychedelisch drugsgebruik, zoals 'The Doors of Perception' van Aldous Huxley, hem ook. Maar hij had een nog breder referentiekader. Van jongs af aan had hij namelijk ook een fascinatie voor het menselijk bewustzijn in het algemeen, en hij vond in 'Psychology and Alchemy' van Carl Jung een serieuze inspiratiebron.

Dit, naast zijn algemene fascinatie voor de natuur en het bestaan, creëerde uiteindelijk de man die we nu kennen als Terence McKenna.

WAT ZIJN DE THEORIEËN VAN TERENCE MCKENNA?

Met een leven waarin regelmatig gebruik werd gemaakt van krachtige psychedelische drugs om de aard van het bestaan te onderzoeken, komt het vast niet als een verrassing dat McKenna ook een aantal theorieën ontwikkelde. Hoewel sommige misschien wat bizar lijken, zijn ze zeker interessant.

DE STONED APE-THEORIE

De Stoned Ape-Theorie

Wellicht had de stoned ape-theorie beter een naam kunnen hebben die niet zo snel wordt geassocieerd met cannabis, aangezien het niet over cannabis gaat. Toch is dit misschien wel de meest overtuigende van alle theorieën van McKenna.

Kortgezegd, komt de theorie voort uit het idee dat de eerste mensen uit de bomen naar de savannes van wat nu Afrika is, trokken. Inmiddels is bekend dat er destijds inderdaad een snelle ontwikkeling in de menselijke geest heeft plaatsgevonden, en het lijkt erop dat we toen zijn gaan samenwerken en denken zoals de moderne mens. Maar wat veroorzaakte deze sprong in de menselijke evolutie, volgens McKenna?

McKenna suggereert dat toen deze protomensen grazende dieren op de grote vlaktes begonnen te besluipen, ze ook soorten Psilocybe cubensis tegenkwamen die op de mest van deze dieren groeiden.

Met het oog hierop, kwam hij tot de conclusie dat deze mensen dergelijke paddenstoelen aten en bewustzijnsveranderende effecten ervoeren. En dit zou ertoe hebben geleid dat de evolutie in het menselijk bewustzijn versneld werd.

Over het algemeen werd deze theorie door de bredere wetenschappelijke gemeenschap verworpen. Recente ontdekkingen suggereren echter dat McKenna misschien toch iets op het spoor was. Moderne studies hebben bijvoorbeeld uitgewezen dat psychedelica inderdaad het bewustzijn verhogen (Schartner et al., 2017). Combineer dit met het feit dat het bewustzijn in die tijd heel snel veranderde - wat vreemd is, aangezien de evolutie gewoonlijk veel geleidelijker verloopt - en het zou best kunnen dat er een externe katalysator was die op zijn minst gedeeltelijk verantwoordelijk was voor deze snelle verschuiving.

Helaas zijn noch deze theorie, noch die van dissidenten op dit moment bewijsbaar, en dus kunnen we alleen nog maar speculeren.

DE TIME WAVE-THEORIE

De Time Wave-Theorie

De time wave-theorie werd ontwikkeld door McKenna en Peter Johann Gustav Meyer, nadat McKenna de I Ching (een oude methode van Chinese waarzeggerij) had bestudeerd. McKenna stelde dat hij in de I Ching fractale patronen herkende die konden worden gebruikt om de stroom van de tijd weer te geven.

Tijd beweegt, volgens McKenna, in perioden van nieuwheid en gewoonte. In de perioden van nieuwheid wordt het leven complexer en zal het uiteindelijk een oneindig complexe singulariteit bereiken, waarbij het universum zoals we het kennen, zal eindigen.

Met verschillende grafieken en wat twijfelachtige berekeningen, stelde McKenna dat medio november 2012 de einddatum van de wereld zou zijn. Toen hij ontdekte dat de Mayakalender eindigde in december 2012, nam hij die einddatum over. Deze data zijn echter zonder teken van een Armageddon verstreken.

Hoewel het grootste deel van deze theorie is weerlegd, is er wel iets interessants aan: in plaats van dat het universum zou zijn begonnen met een oerknal en zou zijn weggeduwd van een singulariteit, stelde McKenna dat het universum in feite naar een definitieve einddatum toe trekt - een ultieme singulariteit, wat ook zijn 'ware' en definitieve vorm zou zijn.

Hoewel dit een interessante manier is om de aard van het bestaan te begrijpen, vereist het wellicht wel wat meer ontwikkeling voordat het als iets meer dan een nieuw idee kan worden beschouwd.

PSILOCYBINE PANSPERMIA-SPECULATIE

Psilocybine Panspermia-Speculatie

Deze theorie stelt dat Psilocybe cubensis-sporen vanuit de ruimte op aarde zijn terechtgekomen. McKenna beweerde zelfs dat deze sporen, in plaats van alleen hier te landen, een hogere vorm van intelligentie zijn, en dat ze hier zijn terechtgekomen met kosmische winden, met als doel een symbiotische relatie met mensen aan te gaan.

McKenna probeerde zelfs Psilocybe-DNA te versmelten met dat van hemzelf, in de hoop dat hij op een diep niveau een hybride zou worden, en een ongelooflijk niveau van kennis zou verwerven.

Hij bekritiseerde de hedendaagse wetenschap, omdat deze theorieën als deze niet eens in overweging nam. Hoewel wetenschappers misschien wel kwantitatieve observaties van psychedelica hadden gedaan, ontbrak het de meeste aan echte psychedelische ervaring. Dit, beweerde McKenna, maakte hun ongeloof in de buitenaardse oorsprong van paddo's ongeloofwaardig.

DE IMPACT VAN TERENCE MCKENNA

McKenna had een enorme impact op de wereld van de psychedelica, zowel 'goed' als 'slecht'. Later meer over de negatieve impact.

Door de wereld rond te reizen en kennis uit het oude Tibet en China, uit Midden- en Zuid-Amerika en het westen samen te brengen, wist hij van informatie uit verschillende bronnen één te maken.

En door veel te schrijven en nooit iets anders te volgen dan zijn eigen ideeën, was hij ongetwijfeld een drijvende kracht. Bovendien, of je het nu eens bent met zijn ideeën of niet, zijn ze zeker fascinerend - en, in ieder geval in het geval van de stoned ape-theorie, kunnen ze ook waarde hebben.

KRITIEK OP MCKENNA

Aan de andere kant, zijn er ook mensen die vinden dat McKenna (en Timothy Leary) de reputatie van psychedelica juist hebben geschaad en het onderzoek hiernaar tientallen jaren hebben tegengehouden. Doordat ze soms met bizarre theorieën kwamen, zouden tegenstanders van psychedelica een reden hebben gehad om te stellen dat psychedelische drugs van weinig nut waren.

Beweerd wordt dat McKenna en Leary de psychedelica hebben meegetrokken naar de rand van de samenleving, door zich sterk met de tegencultuur te identificeren.

IS HET WERK VAN TERENCE MCKENNA NOG RELEVANT?

Is Het Werk Van Terence McKenna Nog Relevant?

Zeker. Met de huidige psychedelische 'renaissance' krijgen bepaalde ideeën absoluut weer aandacht. Dit moet echter wel met een korreltje zout worden genomen. Het moderne denken over psychedelica staat in het algemeen namelijk ver af van dat van Terence McKenna.

Ten goede of ten kwade berust de huidige discussie over psychedelica veel meer op kwantitatieve wetenschappelijke analyses dan op subjectieve ervaringen. Desondanks leeft de passie en het werk van McKenna nog altijd voort.