Wie Is Terence McKenna: Een Pionier Van Psychedelica En De Tegencultuur

Gepubliceerd op:
Categorieën : Default

Wie Is Terence McKenna: Een Pionier Van Psychedelica En De Tegencultuur

Terence McKenna leed een buitengewoon interessant leven als auteur, lector en psychedelisch onderzoeker. Zijn diepgaande werk was voor velen aanleiding tot zelfonderzoek en tot de bestudering van natuurlijke entheogenen, zoals paddo's, DMT en cannabis.

"We moeten cultuur creëren, geen TV kijken, tijdschriften lezen of zelfs naar de Publieke Omroep luisteren. Maak je eigen show. De verbinding tussen ruimte en tijd waarin je je nu bevindt, is de meest directe omgeving van je eigen universum. Als je je zorgen maakt over Michael Jackson of Bill Clinton of iemand anders, verlies je je eigen macht, en verspil je het aan iconen, iconen die in stand gehouden worden door elektronische media. Hierdoor wil je je kleden als X of de lippen hebben van Y. Dat zijn nutteloze gedachten, deze manier van denken is zinloos. Het is allemaal culturele afleiding, en wat echt is, dat ben jij en dat zijn je vrienden en je associaties, je highs, je orgasmes, je hoop, je plannen, je angsten. En ons wordt gezegd "nee", we zijn onbelangrijk, perifeer. "Studeer, zoek een baan, koop dit, koop dat". Dan ben je een pion, maar je wilt helemaal niet met het spelletje meespelen. Je wilt je geest terugwinnen en het de culturele ontwikkelaars afhandig maken. Zij, die je willen omvormen tot een halve zool die alle gefabriceerde troep consumeert die wordt gemaakt met de botten van een stervende wereld."

Dat zijn de diepzinnige, krachtige en inzichtelijke woorden van etnobotanist, mysticus, psychonaut, lector en auteur Terence McKenna. Ook wel "Timothy Leary van de jaren 90" genoemd, was Terence McKenna bijzonder geïnteresseerd is psychedelische verbindingen. Hij bestudeerde hoe deze door de eeuwen heen gebruikt zijn, hun ware potentie en hoe ze een belangrijke rol kunnen spelen in de toekomst van de mensheid.

EEN SAMENVATTING

McKenna is de schrijver van meerdere boeken en gaf vele uren lezingen die nu via het internet te zien zijn. Hij heeft een tal van onderwerpen belicht die allemaal met elkaar verbonden lijken te zijn. Ze delen een gemeenschappelijke basis met betrekking tot de verkenning van de menselijke geest en de mystieke en metafysische aspecten van wat het is om een mens te zijn. De onderwerpen die hij besprak, waren onder meer entheogene stoffen, het sjamanisme, milieubewustzijn, de taal, en technologie.

De woorden van McKenna, zowel gesproken als geschreven, lijken veel mensen te hebben beïnvloed en te hebben gediend als een introductie in de onderzoeksgebieden van de onderwerpen die hij besprak. Gesteld kan worden dat hij een pioniersrol heeft gespeeld en eraan heeft bijgedragen psychedelica conventioneler te maken. Het gevolg is dat er veel belangstelling en populariteit omtrent de onderwerpen is ontstaan.

MCKENNA'S VROEGE LEVEN

Het lijkt er op dat McKenna's onderzoek naar psychedelica en de menselijke geest al zeer vroeg in zijn leven is begonnen en altijd een thema in zijn leven is gebleven. Hij werd geboren in Paonia, Colorado, en begon al op jonge leeftijd de wonderen van de natuur te onderzoeken. Hij werd in beslag genomen door het actief op zoek gaan naar fossielen. Gezegd wordt dat McKenna op de jonge en nieuwsgierige leeftijd van tien jaar, een interesse ontwikkelde voor psychologie en dat hij zelfs diepgaande werken begon te lezen, zoals "Psychologie und Alchemie" van Carl Jung.

McKenna zou op 16-jarige leeftijd in contact gebracht zijn gebracht met de werken "De Deuren der Waarneming" en "Hemel en Hel" van Aldous Huxley. Mogelijk waren Huxley en zijn inzichten en ideeën een grote drijfveer achter McKenna's gepassioneerde interesse in psychedelica. Ook wordt gedacht dat McKenna een van zijn eerste psychedelische ervaringen, waarbij hij Morning Glory zaden innam, hem liet zien "dat er iets was dat de moeite waard was om mee door te gaan".

CANNABIS

McKenna rookte voor het eerst cannabis toen hij 18 jaar oud was, in het jaar 1965. Officieel heeft McKenna verklaard dat "het louter roken van een kleine hoeveelheid plantaardig materiaal de structuren van mijn persoonlijkheid volledig kan veranderen en me kan socialiseren, als ware ik een redelijk functionerend lid van de samenleving waarin ik mij bevond".

MCKENNA'S ONDERZOEKEN

McKenna begon in 1965 aan de Universiteit van Californië met studeren, waar hij zich verdiepte in onderwerpen die te maken hadden met het sjamanisme. Vooral het Tibetaanse volksgeloof trok zijn aandacht. McKenna reisde in 1969 naar Nepal om zijn interesse in het sjamanisme na te jagen. Tijdens zijn reis ging hij als hasjsmokkelaar werken, waardoor hij uiteindelijk terechtkwam in Zuidoost-Azië voor verdere verkenningen.

PERIODE IN HET AMAZONEGEBIED

In 1971 reisde McKenna af naar de Amazone om op zoek te gaan naar hallucinogene planten, samen met zijn broer Dennis McKenna die tegenwoordig etnofarmacoloog is. Deze reis bleek later een bijzonder deel van McKenna's leven te zijn, en de tijd die hij daar doorbracht werd gedocumenteerd in zijn boek "True Hallucinations". Ook is het besproken in het meer recente boek van Dennis McKenna; "The Brotherhood of the Screaming Abyss".

Deze titels slaan deels op wat nu bekend staat als “The Experiment at La Chorrera”. In het Amazonegebied stuitte zijn broer op velden met psilocybine paddenstoelen en begon hij met een soort psychedelisch experiment.

Dennis McKenna reageert op deze events met: "Of de ideeën die ons in die tijd nu aangrepen telepathisch werden doorgestuurd door de paddenstoelen, of door een sprinkhaan-achtig wezen op de brug van een ruimteschip in een geosynchrone baan boven de Amazone (wat we overwogen), of werden gecreëerd in onze eigen geest; ik zal het nooit weten. Ik weet echter wel dat onze levendige discussies geleid hebben tot gedachten over hoe het fenomeen gezien kan worden. Dat moet ik even toelichten. Op dat moment had de Leermeester mij de grote lijnen van een experiment uitgelegd. In ieder geval dacht ik dat, in mijn staat van hypomanie".


NOVELTY THEORY

Wat de gebroeders in het Amazonegebied overkwam, was overduidelijk een diepzinnige ervaring. Meer recent stelt Dennis over de ideeën achter het boek "The Invisible Landscape": "In de helft van de gesprekken speculeert men over een drug-wisselwerking met neurale receptoren en DNA, en dat soort zaken... Welnu, dat is allemaal gezwets. Op dit gebied en hoe hallucinogeen-receptoren eruit zien, is er sprake van vooruitgang. We begrijpen hun gezamenlijke tertiaire structuur. Dat werk is dus vervangen door de realiteit en door wetenschappelijke vooruitgang".

Terence McKenna werd ook geïnspireerd om een tekst genaamd de I Ching te onderzoeken die hem uiteindelijk aandreef om zijn beroemde Novelty Theory op te stellen, een idee dat de structuur van tijd verkent.

PSILOCYBINE EN HET KWEKEN VAN PADDO'S

De broers ontwikkelden tevens een techniek voor het kweken van paddo's en publiceerden hier een boek over; "Psilocybin: Magic Mushroom Grower's Guide". Het boek werd gepubliceerd onder de pseudoniemen "O.T. Oss" en "O.M. Oeric". Hun techniek was makkelijk en eenvoudig en hield het gebruik in van gewone voorwerpen die mensen in huis hadden. Er werden 100.000 exemplaren van het boek verkocht en het heeft ongetwijfeld een rol gespeeld bij de kweek en consumptie van veel paddo's.

VOEDSEL DER GODEN

McKenna schreef het boek "Voedsel der Goden": de zoektocht naar de oorspronkelijke boom der kennis: een radicale geschiedenis van planten, drugs en de menselijke evolutie". Het boek gaat over het gebruik van psychedelische substanties bij oude culturen over de hele wereld. Een van de hoofdonderwerpen van het boek is het idee van de "Stoned Aap Theorie". Deze theorie van McKenna is gebaseerd op het concept dat van nature voorkomende psilocybine paddenstoelen een sleutelrol gespeeld hebben bij de evolutie van de mens. Gesteld wordt dat mensachtigen die deze paddo's aten wel eens de omgevingsveroorzaker geweest zouden kunnen van de ontwikkeling van religies, het zelfbewustzijn en de taal.

DMT EN LEZINGEN

McKenna gaf veel workshops en lezingen, hoofdzakelijk over van nature voorkomende hallucinogenen. Hij werd enorm populair binnen de psychedelische- en rave-cultuur en gaf een tal van lezingen. Hij zorgde ervoor dat de mysterieuze psychedelische verbinding DMT erg geliefd werd.

BOTANICAL DIMENSIONS

In 1985 stichtte McKenna Botanical Dimensions, samen met zijn toenmalige vrouw. Botanical Dimensions werd opgericht als een non-profit etnobotanisch reservaat op Big Island, Hawaï. Het idee van McKenna hierbij was om er psychedelische planten te verzamelen, te beschermen en te bestuderen.

Helaas overleed McKenna in April 2000, op de leeftijd van 53 jaar. Na veel pijnlijke hoofdpijnen en herseninfarcten, waarvan McKenna beweerde dat ze bijzonder psychedelisch waren, werd vastgesteld dat hij een vorm van hersenkanker had.

KRACHTIGE WOORDEN

Vlak voor zijn dood werd McKenna nog geïnterviewd. In dit interview sprak hij deze woorden: "Ik was altijd in de veronderstelling dat de dood zomaar uit het niets zou opdoemen, zodat je geen tijd hebt om er mee in het reine te komen. Maanden de tijd hebben om het te beschouwen, erover na te denken, en er met mensen over te praten en te horen hoe zij erover denken, is een soort van zegening. Het biedt de mogelijkheid om te groeien, er greep op te krijgen en alles op een rij te zetten. Als iemand met een serieus gezicht in een witte jas je vertelt dat je binnen vier maanden dood gaat, zet je dat even met beide benen op de grond. Het maakt het leven rijk en meedogenloos. Toen het de eerste keer gebeurde, en ik de diagnose kreeg, zag ik het eeuwige licht, à la William Blake, schijnend door elk blad. Ik bedoel, een kevertje dat op de grond liep, deed me in tranen uitbarsten.

McKenna zal voor altijd herinnerd worden als een pionier op het gebied van onderzoek naar psychedelische middelen, en hun rol in zowel de geschiedenis als in de toekomst van de mens.