Magic Mushrooms: De geschiedenis

Gepubliceerd op:
Categorieën : Default

Magic Mushrooms: De geschiedenis

Mensen hebben al duizenden jaren een belangrijke relatie met psychoactieve paddestoelen. Op de een of andere manier, stuitten onze voorvaderen op de schimmel in het wild om ze vervolgens op te eten.

TRIP NAAR HET VERLEDEN

In prehistorische muurschilderingen over de hele wereld zijn afbeeldingen gevonden die de indruk wekken dat psychedelische paddestoelen al duizenden jaren geleden werden gebruikt. Op oude rotsschilderingen in het Tassili plateau van Noord-Algerije zijn opvallende afbeeldingen te zien van mensachtige figuren waar paddestoelen uit hun lichaam groeien. Deze afbeeldingen zijn gedateerd op maar liefst 5.000 vC. Er is bewijs gevonden dat later, rond 1000 vC., inheemse culturen in Zuid-Amerika tempels bouwden voor schimmelgoden. Ze produceerden ook stenen beeldjes in de vorm van paddestoelen, waarvan wordt geloofd dat ze als religieuze voorwerpen zijn gebruikt in ceremoniën. De Mixtec en de Azteekse culturen van Mexico gebruikten een aantal heilige plantengeneesmiddelen, waaronder peyote, salvia divinorum en natuurlijk de paddestoelen, die zij Teonanácatl noemden; het vlees van de goden.

Toen de Spanjaarden in de 16de eeuw begonnen met hun verovering van Midden-Amerika, werd ook het eerste gebruik van psilocybine gedocumenteerd. Alcohol werd reeds veel gebruikt, vaak symbolisch in religieuze diensten. De kolonisten vertelden verhalen waarin het gebruik van bedwelmende cacti & schimmels bij inheemse stammen werd verheerlijkt. De veroveraars beschreven traditionele ceremonies van een spirituele en goddelijke aard. Dit was ongehoord in Europa, dus de katholieke kerk nam een conservatieve houding aan, noemde de paddestoel ketterij en probeerde het gebruik te verbannen. In 1521 waren de Azteken bijna helemaal veroverd en de populatie aanzienlijk verkleind. Het katholicisme werd geïntroduceerd in de cultuur en de kennis van de paddestoel werd bijna vergeten.

DE EERSTE OPLEVING

Sommige culten overleefden echter de verovering en in 1938 was Richard Evans Schultes, bekend als de "vader van de etnobotanie", getuige van een traditionele, heilige paddo ceremonie in Oaxaca, Mexico. Het jaar daarop publiceerde hij een folder over zijn ervaringen voor het Harvard University Botanical Museum. De eerste, geregistreerde buitenstaanders die de paddestoelen daadwerkelijk aten, waren R. Gordon Wasson, een mycoloog, en zijn fotograaf Allan Richardson. Wasson hoorde van de avonturen van Schultes en reisde in 1955 af naar Centraal-Mexico voor een ontmoeting met de sjamaan Maria Sabina. Hij werd geïntroduceerd in een geheime paddestoel cultus. Wasson schreef een aantal boeken en voerde aan dat deze overlevende riten de afstammelingen waren van dezelfde oude mushroom culten die de inspiratie waren voor spirituele tradities over de hele wereld. Via religieuze iconografie kunnen we verborgen referenties naar het gebruik van paddestoelen waarnemen, waarin meerdere lagen van oude mysteries zijn gecodeerd via afbeeldingen en metaforen. In het Oosten beschrijft het Vedische hindoeïsme een goddelijk visionair sacrament, bekend als Soma. In het Westen, in het oude Griekenland, hadden de deelnemers aan de Minervic mysteriën in Eleusis een heilig sacrament, dat ze de Kykeon noemden. Zou het kunnen dat alle grote religies op de wereld geïnspireerd zijn door de spirituele inzichten uit visionaire planten?

HIPPIE ONDERZOEK

De bevindingen van Wasson werden in 1957 gepubliceerd in het tijdschrift "Life". Hij had nauw samengewerkt met Sabina en een verslag geschreven waarin hij enthousiast de lof zong van de deugden van de paddestoelen. De term "magic mushroom" werd bedacht en dit had een soort golfeffect binnen de psychedelisch georiënteerde gemeenschap, waardoor Albert Hofmann (de maker van LSD) in 1958 werd aangemoedigd de psilocybine verbinding te isoleren voor distributie. Naar aanleiding van het verslag van Wasson, reisde ook Timothy Leary af naar Mexico om experimenten uit te voeren op zichzelf, Harvard studenten, maar ook staatsgevangenen die zichzelf vrijwillig hadden opgegeven. Met het gebruik van zowel LSD als magic mushrooms, beweerden ze een succespercentage te hebben behaald van 90% als het gaat om het voorkomen van recidive, wat een ware ophef veroorzaakte in de media. Psychedelica kreeg de aandacht van het publiek en werd een symbool voor de tegencultuur tijdens de jaren '60 en '70.

MODERNE SHROOMS & DE TWEEDE RENAISSANCE

Dankzij het internet is de informatie over paddestoelen tegenwoordig overal vindbaar. We hebben wetenschappelijk bevestigd dat psilocine veilig kan worden ingenomen en dat het een aantal gezondheidsvoordelen bezit. De opkomst van smartshops, gecombineerd met moderne mycologie technieken, heeft geleid tot een soort van heropleving van de paddestoel: In recent Deens onderzoek is gemeld dat ongeveer 7% van alle studenten wel eens magische paddo's hebben gebruikt. Synthetische psilocybine analogen zijn ontwikkeld in laboratoria en nieuwe, organische entheogene technologieën worden zelfs ontwikkeld voor neo-sjamanen.

Zou het kunnen dat de paddestoel de mens altijd heeft vergezeld als catalyst voor de evolutie van ons bewustzijn? Is het mogelijk dat de visionaire toestand, veroorzaakt door psilocybine, de inspiratie was voor de moderne wereldreligie?

Wat je ook gelooft, het valt niet te betwisten dat paddo's krachtige middelen zijn voor het ontdekken van een veranderde toestand. Samen kunnen we het onderzoek en de kweek van paddo's naar een heel nieuw niveau tillen en vooraan staan in de volgende, wereldwijde, psychedelische renaissance.