Beknopte geschiedenis Van Paddo's

Gepubliceerd op:
Categorieën : Default

Beknopte geschiedenis Van Paddo's

Paddo's kennen een lange roerige geschiedenis als middel bij rituele gebruiken en als bron voor onderzoeken. Lees deze beknopte geschiedenis van paddo's maar eens. Zo steek je wat op over het rijke verleden van psilocybine door de eeuwen heen.

Magic mushrooms komen op drie manieren voor in de geschiedenis. Er is het gesproken woord, pictografisch schrift, en de petrogliefen van pre-Europese culturen. Deze oudheidkundige verhalen suggereren een grote verbondenheid met paddo's die duizenden jaren terugvoert. Vedische geschriften uit het Oude India vermelden magische paddenstoelen. Ook ten tijde van de farao's in het Oude Egypte en de Oude Grieken werden er paddo's gebruikt. Het gebruik van paddo's door de Pre-Columbiaanse Centraal- en Zuid-Amerikaanse culturen dateert vanaf het ontstaan van deze culturen.

De Azteken noemden de paddo's Teonanácatl, wat zoveel betekent als "wonderbaarlijke paddenstoel" of het Vlees der Goden. Noord-Afrikaanse muurschilderingen verbeelden het gebruik van paddo's al vanaf 10.000 jaar geleden. Zo worden tevens in de grotten in de buurt van Villar del Humo in Spanje grotschilderingen aangetroffen die het rituele gebruik van Psilocybe hispanica uitbeelden. Aan de andere kant bestaat er een boek geschreven door Letcher die dit alles tegenspreekt. Hij stelt dat de enige echte paddocultuur in het leven werd geroepen door de oergrappige grapjas Wasson, eind jaren "50. 

Vervolgens had je de Europese invasie en verovering van Amerika in de zestiende eeuw. Katholieke en inheemse rituelen botsten met elkaar. Paddo's, samen met de meeste cultuurgeloven werden verboden en de leer van de Rooms Katholieke Kerk werd de arme mensen door de strot geduwd. Vanwege het beangstigende idee van die verboden werd het rituele gebruik van paddo's bijna verplicht zich in te graven. Absolute geheimhouding was het gevolg van de Europese hoogmoed. Vroeg Spaanse geschriften maken melding van het daadwerkelijke gebruik van paddo's. Daarna komen die vermeldingen niet meer voor, en men gaat ervan uit dat de inheemse bevolking het goed geheim wist te houden.

De moderne geschiedenis van paddo's begint waarschijnlijk met de bankier - controversieel schrijver en amateur etnomycoloog Robert Wasson.

De onderdirecteur van J.P Morgan, Robert Wasson was een gedreven mycoloog en publiceerde zijn eerste boek in 1957. Paddestoelen, Rusland en geschiedenis van eetbare paddenstoelen. Het onderzoek stelde dat Anglo-Saksische, Keltische en Gaelic culturen van oudsher last hadden van mycofobie. Terwijl men overal in de wereld paddenstoelen gebruikt als voedsel en bij rituele gelegenheden.

Als gevolg van zijn verstrekkende naspeuringen om materiaal voor zijn boek te verzamelen trok hij er samen met zijn collega/echtgenote op uit om naar Mexico te gaan. Aldaar onderzocht hij het entheogene gebruik van paddo's tijdens inheemse rituelen. Wasson verteld daarover,

"Voor het eerst van mijn leven kreeg het woord extase betekenis voor mij. Voor het eerst ging het niet over de gemoedstoestand van iemand anders." Robert wasson

"Seeking the Magic Mushroom" was een artikel dat Wasson in 1957 schreef voor het tijdschrift Life Magazine. Het stuk deed verslag van de eerste drie jaar van het onderzoek naar de heilige paddenstoelen van Zuid-Amerika. Ze werden geobserveerd in tal van landen gedurende de dertig jaar dat het in beslag nam om de informatie in dit boek te vergaren. Indo-Aziaten, Maori's, Palaeo-Siberianen, Chinezen, Japanners, Europeanen en Nieuw-Guieanen kenden allemaal een eigen versie van de magic mushroom. 

De cultureel verwoestende invloed van de westerlingen in het land van de Azteken zoals door Wasson vermeld, markeerde de tragische instorting van het paddo-gebruik. Gelukkig is de moderne kennis na het verschijnen van het artikel in Life Magazine over paddo's toegenomen. Binnen enkele jaren zou Albert Hofmann het synthetiseren en benoemen als psilocybine en psilocine. Niet kort daarna werd het Harvard Psilocybin Project in 1960 door Dr. Timothy Leary opgezet. 

Dit project bereikte een climax met het oneervolle ontslag van Leary en de opkomst van de tegencultuur. Tegenwoordig zijn paddo's big business omdat de thuiskweekindustrie explodeert. Paddo's worden ook onderzocht op de mogelijke *therapeutische toepassingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.