Hoe paddo's hun magie hebben gekregen

Gepubliceerd op:
Categorieën : Default

Hoe paddo's hun magie hebben gekregen

Paddo's verschillen enorm van elkaar. Hoe kan het dan dat ze allemaal psilocybine aanmaken? Lees door en ontdek alles over de eeuwenoude magie van psychedelische paddo's.

Door de jaren heen hebben verschillende culturen paddo's gebruikt voor spirituele en recreatieve doeleinden. Als je echter denkt dat shrooms psilocybine zijn gaan produceren voor de mens, zit je mogelijk fout. Laten we antropocentrische beweringen eens opzij zetten. In dit artikel bespreken we onderzoek dat zich richt op de "magie" in magic mushrooms en hoe deze magie zich schijnbaar willekeurig heeft kunnen verspreiden binnen de wereld van de paddenstoelen.

Ben je net zo dol op paddo's als wij? Dan is dit een uitgelezen moment om in de mysterieuze wereld van deze fascinerende schimmels te duiken!

ER VALT VEEL TE LEREN OVER PADDO'S

Zoals vermeld, hebben vele culturen door de jaren heen paddo's gebruikt. De inheemse stammen in Meso-Amerika zijn een prachtig voorbeeld. Paddo's werden daarbij eeuwenlang ingezet bij rituelen en ceremonies om een hogere staat van bewustzijn te bereiken. Ondanks het lange historische gebruik, weet de moderne wetenschap weinig over de toepassingen en eigenschappen van de paddenstoelen.

In de jaren '50 en '60 werden psilocybine paddenstoelen populair in het westen als recreatieve drug. Ze trokken ook de aandacht van de academische wereld. Destijds was het nog gemakkelijk om hallucinogene middelen te onderzoeken; in deze periode beschreven Albert Hofmann en collega's de structuren van zowel psilocybine als psilocine. Ze synthetiseerden de stoffen daarbij in een lab.

Dit gouden tijdperk van wetenschappelijk onderzoek naar psychedelische middelen hield echter niet lang aan. Al snel werd de productie, distributie en consumptie van hallucinogenen wereldwijd beperkt en zelfs verboden. Veel onderzoek werd daarbij uitgevoerd in de VS. Dit eindigde allemaal in 1970, toen Richard Nixon de Controlled Substances Act ondertekende.

Onderzoek naar psilocybine kwam tot stilstand. Mensen hadden daarom geen flauw benul van de biosynthese van psilocybine in paddenstoelen en welke enzymen een rol speelden bij dit proces. Paddo's werden taboe en onderzoek naar de historische relevantie ervan werd in de kiem gesmoord. In ieder geval, tot voor kort.

DE HEROPLEVING VAN ONDERZOEK NAAR PADDO'S

De Heropleving Van Onderzoek Naar Paddo's

Dokter Jason Slot is een wetenschappelijke pionier te midden van deze heropleving van onderzoek naar hallucinogene stoffen. Hij probeerde paddo's in zijn jeugd en gelooft dat dit zijn interesse voor de wetenschap heeft gewekt. Uiteindelijk werd hij mycoloog, een wetenschapper die gespecialiseerd is in het bestuderen van schimmels. Daarmee had hij de kans elke paddenstoel te onderzoeken die hij in zijn jeugd had gebruikt.

In 2018 onderzocht hij waarom magic mushrooms "magisch" zijn geworden. Dit deed hij samen met zijn team aan de Ohio University. Hij wilde ook weten hoe en waarom paddenstoelen psilocybine aanmaken, ondanks het feit dat sommige soorten zover uiteenlopen binnen de stamboom van schimmels.

DE MAGIE VAN PADDENSTOELEN - WAT BLIJKT UIT ONDERZOEK?

In de natuur maken ongeveer 200 soorten paddenstoelen psilocybine aan. Psilocybine is een prodrug en het lichaam zet dit om in psilocine. Psilocine is in feite de veroorzaker van de trip nadat je paddo's hebt gegeten.

Voor wat betreft de evolutie van paddenstoelen en hoe verschillende soorten hun magie hebben verkregen, bestaan er twee belangrijke hypothesen. Aan de ene kant is het mogelijk dat alle types ooit het vermogen hadden om psilocybine aan te maken en dat slechts een handjevol dit kunstje tot op heden nog uitvoert. Dr. Slot et al. denken echter niet dat deze hypothese standhoudt. Hij denkt eerder aan een horizontale overdacht van genen als verklaring voor het vermogen van psilocybine om zich op zo'n ongelijke, schijnbaar willekeurige manier te verspreiden.

Met een "horizontale genenoverdracht" bedoelen we dat een bepaald kenmerk niet wordt doorgegeven aan het nageslacht als erfelijke eigenschap; in plaats daarvan springt het direct over tussen niet onderling verbonden organismen. Normaal gesproken, is de horizontale overdrachtssnelheid hoog bij genen die tot hetzelfde cluster behoren. Een cluster omvat in feite meestal alle regels die nodig zijn om een bepaald metabolisch proces te laten plaatsvinden.

Dit type overdracht is niet gebruikelijk onder complexe schimmels. Toch geloven sommige wetenschappers dat dit de daadwerkelijke verklaring is, omdat de synthese van psilocybine hier en daar voorkomt in de stamboom van schimmels (zelfs korstmos behoort ertoe).

Het team van dr. Slot isoleerde vijf genen die samen alle benodigde enzymen aanmaken om psilocybine te produceren. Alle trippy paddosoorten delen daarbij deze genen, maar niet de meest verwante, niet-hallucinogene familieleden. De genen lijken zich te hebben verspreid door van de ene soort op de andere over te springen. Wat is de mogelijke oorzaak van deze overdracht?

HET AFWEREN VAN ROOFDIEREN: WERKEN PADDO'S SAMEN?

Het Afweren Van Roofdieren: Werken Paddo's Samen?

Slot ontdekte dat deze genen afkomstig zijn van schimmels die gespecialiseerd zijn in het afbreken van rottend hout en dierlijke mest. Deze ecosystemen zijn ook aantrekkelijk voor veel fungivore insecten. Die aanwijzing is het team niet ontgaan: misschien leidde de druk van deze roofdieren in gedeelde ecosystemen ertoe dat verschillende schimmels een manier bedachten om ze te bestrijden. Maar hoe dan?

Dr. Slot vermoedde dat paddenstoelen psilocybine ontwikkelden om hun tegenstanders te drogeren. Psilocybine heeft inderdaad effect op mensen doordat de vorm past bij de serotoninereceptoren in de hersenen. Deze receptoren hebben zich al vroeg in de geschiedenis van het leven op aarde ontwikkeld; ook insecten hebben deze receptoren. Je kunt je echter wel voorstellen dat het moeilijk te begrijpen is of een insect tript of niet. En het is nog lastiger te onderzoeken wat insecten voelen na het eten van paddo's.

Desalniettemin is er iets interessants gebleken uit de experimenten van dr. Slot: psilocybine beïnvloedt de eetlust van insecten. Bingo! Laten we alle puzzelstukjes eens samenvoegen; wellicht waren de paddenstoelen die als eerste psilocybine aanmaakten, zo ook in staat om zich beter te beschermen tegen roofdieren in omgevingen met rot hout en mest.

KENNIS DELEN: PADDO'S HEBBEN HUN MAGIE GEDEELD

De aanname is dat deze genen hierna op de een of andere manier gedeeld werden met andere soorten, maar ook hier zijn verschillende hypothesen over. Volgens Slot zijn schimmels in staat DNA op te nemen uit hun omgeving tijdens momenten van hevige stress. Dit zou ook het geval zijn met deze groep genen. De andere veronderstelling is dat de eerste psilocybine paddo's fuseerden met andere paddenstoelen, waarbij de genoemde genen werden gedeeld. Hoe dan ook verspreidde de magie zich en volgens Slot en zijn collega's is dit de reden waarom er inmiddels 200 soorten shrooms bestaan.

Het is belangrijk te weten dat al het bovenstaande slechts giswerk is, hoewel het gebaseerd is op overtuigend (maar toch indirect) bewijs. Dit is dan ook slechts het begin van diepgaand onderzoek naar psychedelische middelen en er is nog veel werk te verzetten.