Magic Mushrooms En Yoga: De Perfecte Combinatie

Gepubliceerd op:

Magic Mushrooms En Yoga: De Perfecte Combinatie

Yoga en psychedelica - een reis naar hogere staten van het bewustzijn. Lees verder en ontdek hoe paddo's je yogasessie een boost kunnen geven.

Paddo's beleven een opleving op het gebied van spiritueel, medisch en recreatief gebruik. Het moment is dus aangebroken dat we onszelf moeten afvragen of het combineren van yoga en psychedelica niet alleen plausibel, maar ook wenselijk en gunstig is. Uiteindelijk delen de twee gemeenschappelijke doelen betreffende bewustzijnsverruiming. Kunnen paddo's en yoga samen de spirituele en emotionele ontwikkeling van een individu verbeteren?

WAT IS YOGA?

Yoga behelst fysieke, mentale en spirituele oefeningen met het ultieme doel een staat van meditatieve bewustheid te bereiken. Het is een van de zes Hindoeïstische filosofieën en ontstaan in het oude India. Er bestaat echter geen consensus over de chronologie of de specifieke oorsprong.

Er staan uiteenlopende definities van yoga in oude Indiase geschriften. Een van de mooiste dateert uit de 14de eeuw: "De vereniging van asana en prana, iemands persoonlijke rajas en semen, de zon en de maan, de individuele ziel en de opperziel en op dezelfde manier de vereniging van alle dualiteiten, heet yoga".

Yoga kwam op in het Westen halverwege de 19de eeuw in het kielzog van de belangstelling voor Indiase filosofie. Tegenwoordig beschouwen we het in de westerse wereld voornamelijk als een aantal op de houding gebaseerde oefeningen voor fysieke fitheid en mentale stressverlichting. In de Indiase traditie heeft het echter altijd een spirituele en meditatieve waarde behouden.

Een van de "doelen" van yoga als vorm van actieve meditatie, is het bereiken van een gelukzalig gevoel van verbondenheid met het universum en het zelf. Dit heeft veel gemeen met het gebruik van psychedelica.

HOE DE MENSHEID PSYCHEDELICA GEBRUIKT

Psychedelica hebben altijd een rol gespeeld in de inheemse sjamanistische culturen van Centraal-Amerika en Afrika. In de westerse wereld volgden ze echter een ander pad.

Gedurende de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw experimenteerden mensen in het Westen veel met drugs. En dan met name met psychedelica. Destijds waren sommige mensen die zich aansloten bij deze experimentele golf al actief bezig met het combineren van kunstzinnige yogaposities en psychedelische middelen.

Na deze experimentele fase werden deze drugs vanwege angstpropaganda gezwind verboden. Het onderwerp werd daarbij al snel taboe in de conventionele wereld. Tegen het einde van de 20ste eeuw, droegen enkele pionierende onderzoeken eraan bij dat er meer psychedelisch onderzoek werd gedaan. Tegenwoordig staan diverse studies naar de werkelijke mogelijkheden van psychedelica op het punt van publicatie.

Het recreatieve gebruik van psychedelica is nooit verdwenen en stevig verankerd in een ondergrondse subcultuur. Aanhangers hebben daarbij diverse persoonlijke reizen van lichaam, geest en ziel ervaren, al sinds deze middelen bekend zijn bij de mens.

YOGA EN PSYCHEDELICA COMBINEREN: WAAROM?

Er zijn diverse overeenkomsten te vinden tussen de bewustzijnsniveaus door een psychedelische ervaring en het beoefenen van yoga. Daarom klinkt het best logisch de twee te combineren, zodat je er nog meer uit kunt halen.

Het gebruik van geestverruimende kruiden is voor yoga-beoefenaars niets nieuws onder de zon. Geleerden vinden hiervoor zelfs bewijs in de heilige teksten van de gezaghebbende Yogasoetra's van Patañjali. In de Soetra 4.1 van Patañjali, vermeldt de wijze die de collectie schreef, dat "mystieke krachten voortspruiten uit geboorte, kruiden en mantra's".

Om echter succesvol te zijn, moeten beide praktijken gerespecteerd worden voor hun ware einddoel. Paddo's moeten niet simpelweg gezien worden als een slinkse manier om "zo ver mogelijk" gelanceerd te worden en yoga niet alleen als een wijze om fit te blijven. Beide moeten beschouwd worden als instrumenten voor persoonlijke spirituele en emotionele groei en wedergeboorte.

HOE ZIJN PADDO'S TE COMBINEREN MET YOGA?

De synergie van paddo's en yoga ontstaat doordat ze alle twee onze hersenen op dezelfde manier beïnvloeden. Zowel psychedelica als meditatie verminderen de activiteit in hersengebieden die betrokken zijn bij het "default mode network".

De hersenactiviteit piekt in dit netwerk als we denken aan dingen die we moeten doen of als we gedane zaken overpeinzen. Als je echter paddo's gebruikt of mediteert, vermindert de activiteit in dit gebied. Mensen die een van deze praktijken of beide beoefenen, laten angst, spijt en mentale barrières los. In plaats daarvan ervaren ze een staat van onbaatzuchtigheid. Daarbij verliezen ze het gevoel van waar ze als individu staan en waar de rest van de wereld begint. Bovendien zou een kleine dosering paddo's je meer fysieke en mentale controle geven. En dat zou kunnen helpen bij het beoefenen van yoga als fysieke oefening.

Hoewel de combinatie van beide een subjectieve en persoonlijke overweging is, zijn de mogelijke synergetische effecten overduidelijk. Het is natuurlijk wel aan te bevelen om, als je besluit ertoe over te gaan, een lagere dosering dan een recreatieve dosis te gebruiken, maar wel iets meer dan een microdosering.

BHAKTI-YOGA & PADDO'S

Yoga wordt beoefend in een reeks tradities van alle Indiase religies. In het Hindoeïsme behelzen de oefeningen Jnana-yoga, Bhakti-yoga, Karma-yoga, Laya- of Kundalini-yoga en Hatha-yoga. Daarbij kennen ze allemaal andere richtpunten, concepten, bewegingen, teksten, goeroes en filosofen. In de Hindoepraktijk wordt Bhakti-yoga geïdentificeerd als "liefdesyoga", een traditie van "goddelijke liefdesmystiek". De sterke nadruk op het verlangen naar zuivere en absolute liefde kan niet onopgemerkt voorbijgaan aan aanhangers van het huwelijk tussen paddo's en yoga. De openbaring dat alle mensen deel uitmaken van een universele omarming en verbonden zijn door een unificerende kracht van liefde, wordt zowel gedeeld door paddo-liefhebbers als beoefenaars van Bhakti-yoga.