Kunnen Paddo's Helpen Bij De Bestrijding Van Angst?

Gepubliceerd op:
Categorieën : Default

Kunnen Paddo's Helpen Bij De Bestrijding Van Angst?

Psilocybine leek een veelbelovende psychotherapeutische behandeling tot het in 1970 werd verboden. Hedendaagse onderzoeken tonen aan dat psilocybine en andere psychedelica een rol kunnen spelen in de psychiatrie van de toekomst. Het helpt onze kennis te verbeteren over angst, depressie, het bewustzijn en het functioneren van de geest.

Gediagnosticeerd worden met terminale kanker is ontegenzeggelijk verwoestend nieuws. Vaak komt de patiënt in een neerwaartse spiraal terecht van hopeloosheid, depressie en angst voor de dood. Het is bekend dat deze psychologische crisissen maar moeilijk te behandelen zijn met traditionele, psychologische methoden en medicijnen. Recente onderzoeken naar de hallucinogene verbinding psilocybine kunnen zomaar het begin zijn van een fundamentele verandering als het gaat om de behandeling van terminaal zieken.

Psilocybine, de belangrijkste actieve verbinding in meer dan 180 soorten paddo's, zorgt voor mystieke en transformerende ervaringen bij terminaal zieke patiënten. Patiënten die lijden aan existentiële stress en levenscrisissen vinden onmiddellijke en langdurige verlichting bij psilocybine. Als het lichaam wegkwijnt, zal depressie worden gestimuleerd. Psilocybine maakt een transcendentie van de aftakeling van het lichaam mogelijk. Alle patiënten rapporteren een onbeschrijflijke ervaring, die de negativiteit letterlijk in de ban doet.

Er bestaat een grote hoeveelheid klinisch onderzoek, gedaan in de jaren '50 tot de vroege jaren '70. In die tijd werden meer dan 40.000 deelnemers getest en er werden tienduizenden pagina's met onderzoek geproduceerd en gepubliceerd. Psilocybine en andere psychedelica leken een zonnige toekomst tegemoet te gaan als behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Helaas werd psilocybine verboden en de oorlog tegen drugs gestart. Het verbod werd deels veroorzaakt door willekeurig en onverantwoordelijk gebruik onder de algemene bevolking, toen LSD razend populair werd binnen de culturele scene. De financiering voor meer onderzoek naar psychedelica werd onmiddellijk gestaakt.

Nadat de sensatiezucht en het resterende stigma, een restant van de tegencultuur uit de jaren vijftig, zestig en begin jaren zeventig, werden gefilterd, is men bij een aantal instellingen weer begonnen met onderzoek. De resultaten zijn veelbelovend en werden binnen de psychiatrie nog nooit eerder gezien als het gaat om terminaal zieke patiënten. Nieuwe wegen worden geopend voor het gebruik van klinische psilocybine en andere psychedelica voor palliatieve en geestelijke gezondheidszorg.

De standaard voorgeschreven medicijnen, zoals Prozac en Zoloft, moeten jarenlang dagelijks worden genomen voor de beste werking. Zelfs dan kunnen er een groot aantal ongewenste bijwerkingen ontstaan en de financiële en gemeenschapskosten kunnen belemmerend werken. Psilocybine werkt al transformerend bij slechts een enkele, klinisch gecontroleerde sessie en de positieve effecten kunnen maanden, zo niet jaren, blijven aanhouden.

Op The New York University School of Medicine **psilocybin/Cancer Research Project is opnieuw ontdekt wat sjamanen al eeuwen weten, namelijk dat psilocybine een levens-transformerende ervaring biedt aan diegenen met een terminale ziekte. Het is een opwindende gebeurtenis als wetenschappers ontdekken dat liefde meer is dan slechts een abstracte eigenschap. Dat één zijn, in het nu leven en onderlinge verbondenheid geen hippie mantra's zijn, maar een meetbare, legitieme toestand van "zijn".

Sterke wetenschappelijke methodologie en de beste observatiemethoden door klinische psychiaters evalueerden de voordelen die psilocybine kan bieden. Onder de deelnemers, meldde 70% dat de psilocybine ervaring tot de top 5 behoorde van meest zinvolle en belangrijke ervaringen in hun leven. 52% meldde dat de psilocybine ervaring een van de vijf meest spirituele, of zelfs de meest spirituele, ervaringen was van hun leven.

De kenmerken van de mystieke psilocybine ervaring hebben gevolgen die invloed hebben op de persoon zelf en het veld van de psychiatrie in het algemeen. Observaties van verbeterd psychologisch, spiritueel en existentieel welzijn geven waarde aan obscure termen als eenheid, noëtische kwaliteit en heiligheid. Er ontstaat een onmiddellijke, diepe positieve stemming die lang aanhoudt. De bron kan niet precies worden beschreven en patiënten kunnen het niet letterlijk benoemen.

Tijdens de sessies uitten de patiënten overweldigend geluk, gezegendheid, vrede en liefde. Een diep gevoel van verbondenheid met uitgesproken gevoelens van inzicht en verwondering werden vaak vergezeld door tranen. Prominente thema's waren transcendentie, liefde, gelijkmoedigheid en een betere acceptatie van persoonlijke vergankelijkheid.

Een klinisch voorbeeld komt van een 54-jarige man met gal kanker. Hij voldeed aan alle voorwaarden voor deelname aan de test. Hij beschreef de ervaring als "levens-veranderend" en "niet te vergelijken met alles wat ik eerder heb meegemaakt". Ook zegt hij: "De kwaliteit van leven is enorm verbeterd." Hij heeft minder angst voor kanker en de dood en heeft een betere relatie met zijn vrouw.

De klinische gevolgen zijn vooral gericht op het verbeteren van hoe we sterven. Patiënten kunnen de ervaring van kanker transformeren van een angstige ervaring in een transpersoonlijke, helende ervaring. De verschuiving in bewustzijn verbetert het vermogen om de tijd die levend wordt doorgebracht te waarderen en de dood te accepteren als onderdeel van de cirkel van het leven. Relaties worden verbeterd met een beter vermogen om liefde, intimiteit en vergeving te uiten. Dit zijn belangrijke eigenschappen voor de persoon zelf, maar ook voor de naasten, aan het eind van het leven.

Verouderde wetten moeten opnieuw worden beoordeeld in het licht van mededogen, in plaats van koppig vast te houden aan paranoia. Wereldwijd sterven er jaarlijks 8,2 miljoen mensen aan kanker. De positieve effecten van psilocybine zouden heilzaam hebben gewerkt op de zieken en hun geliefden. Jaarlijks sterven er tientallen miljoenen aan andere, fatale aandoeningen. Nog eens honderden miljoenen lijden aan aandoeningen van deze tijd: Angst en depressie. Dit is een aanzienlijk percentage van de wereldbevolking! Alleen deze cijfers roepen op tot gewetensvol klinisch onderzoek van op psychedelica gebaseerde geestelijke gezondheid en palliatieve zorg.