Tien Fascinerende Feiten Over Paddo's En Truffels

Gepubliceerd op:
Categorieën : Default

Tien Fascinerende Feiten Over Paddo's En Truffels

Studies tonen aan dat Paddo's en Truffels meer kunnen dan het opwekken van een hallucinerende trip. Paddo's hebben veel holistische effecten. Ze verbeteren het psychische en fysieke welzijn, hebben gezondheidsvoordelen op de lange termijn, en kunnen je leven positief veranderen.

Paddo's en truffels zijn één en dezelfde, en beiden hebben ze bewezen op meerdere manieren magisch te zijn dan slechts als een hallucinogeen middel. De gezondheidsvoordelen, hoewel nog controversieel en over het algemeen nog onbekend, worden vrijwel niet betwist door gebruikers en onderzoekers die de effecten hebben onderzocht. Hedendaags onderzoek is beperkt, maar bewijzen van het gebruik dateren van duizenden jaren geleden en omspannen veel verschillende culturen.

Paddo's en Truffels werden gebruikt als een hulpmiddel bij religieuze plechtigheden en worden nog steeds beschouwd als een toegangspoort tot enkele zeer diepzinnige spirituele ervaringen. Ze worden tevens gegeten of tot thee gebrouwd om er de lange-termijn gezondheidsvoordelen van te oogsten. En vanzelfsprekend zijn er mensen die ze voor een prettige en onconventionele ervaring gebruiken.

1. PADDO'S EN TRUFFELS HEBBEN ONGELOFELIJKE GEZONDHEIDSVOORDELEN

Bewijzen tonen aan dat de psychoactieve bestanddelen van Paddo's en Truffels, psilocybine en psilocine fantastische alternatieven zijn voor de standaardbehandelingen van psychische stoornissen. Daar komt nog bij dat paddo's geen fysiek verslavende bestanddelen bevat. Psilocybine en psilocine helpen de amygdala (een groep neuronen die verbanden legt tussen emoties) in balans te brengen, door de manier te veranderen waarop de hersenen op negatieve prikkels reageert.

Bovendien zijn ze een effectief geneesmiddel voor migraines en clusterhoofdpijnen. Mensen die aan dit soort hoofdpijnen lijden weten hoe moeilijk het is om hiervoor verlichting te vinden.

2. ER ZIJN HONDERDEN SOORTEN PSYCHEDELISCHE PADDESTOELEN

Er bestaan bijna 200 verschillende soorten paddo's en truffels. Ze doen het goed in een grote variëteit landschappen, van grasrijke velden en tuinen tot rottende bossen en onder dierlijke uitwerpselen .

3. HET GEBRUIK VAN PADDO'S IS AL ZO OUD ALS DE MENSHEID ZELF

In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen begon het gebruik van paddo's en truffels niet met de hippies in de jaren '70. Dat dateert van veel langer geleden. Er wordt verondersteld dat de Berserkers (Noorse strijders) paddo's gebruikten om in een door trance veroorzaakte staat van woede te raken voordat ze ten strijde trokken.

In Centraal-Amerika benoemden de Azteken paddo's als "Het Vlees der Goden", en gebruikten ze regelmatig bij religieuze plechtigheden. Er zijn zelfs beelden en hiëroglyfen in de Sahara gevonden die gedaantes uitbeelden die reusachtige, paddenstoelvormige voorwerpen vasthouden.

4. PADDO'S EN TRUFFELS KUNNEN JE PERSOONLIJKHEID POSITIEF VERANDEREN

Een onderzoek uit 2011 aan de John Hopkins University School of Medicine concludeerde dat slechts na het eenmalig gebruik van psilocybine mensen melding maakten van een verbeterd algeheel gevoel van welbehagen gedurende de erop volgende 14 maanden of langer. De persoonlijkheidsveranderingen bestonden uit het open staan voor nieuwe ideeën, zelfvertrouwen, geluk en optimisme.

Het is bijzonder zeldzaam dat iets in staat is iemands persoonlijkheid op de leeftijd van 25 jaar te veranderen. Het komt waarschijnlijk doordat gebruikers regelmatig melden dat paddo-trips tot de top-5 van meest spirituele ervaringen in hun leven behoren.

5. PADDO'S EN TRUFFELS STIMULEREN DE GROEI VAN NIEUWE HERSENCELLEN

Onderzoek heeft aangetoond dat kleine hoeveelheden psilocybine het aanmaken van nieuwe hersencellen kan stimuleren en tevens kan helpen om beschadigde hersencellen te herstellen. Dit proces heet neurogenese. Wetenschappers onderzoeken nu de mogelijkheid om paddo's te gebruiken voor het behandelen van de ziekte van Alzheimer.

5. DIEREN HOUDEN OOK VAN PADDO'S

Zoals te zien was in een natuurserie van de BBC uit 2009 zijn rendieren verzot op paddo's en truffels. Het is onduidelijk of ze ook daadwerkelijk hallucinogene effecten voelen, maar het zijn niet de enige dieren die deze mystieke fungus lekker vinden. Naar verluidt eten geiten en ander vee ook paddo's.

7. PADDO'S KUNNEN EEN ROL GESPEELD HEBBEN BIJ DE EVOLUTIE VAN DE MENS

8. De "Stoned Ape Theory" is een controversiële theorie voorgelegd door auteur en psychonaut Terence McKenna die stelt dat hallucinogene paddestoelen in feite een rol hebben gespeeld bij veel zaken in de evolutie van de mens. Hij gelooft dat de effecten van psilocybine de mens heeft geholpen om scherper te zien, en dat ze daardoor betere jagers werden. Hij theoretiseert dat paddo's behulpzaam zijn geweest bij het voortschrijden van de menselijke voortplanting omdat het werkzaam is als een natuurlijk afrodisiacum.

8. IN SOMMIGE LANDEN IN HET MIDDEN-OOSTEN ZIJN HALLUCINOGENE PADDESTOELEN VOLKOMEN LEGAAL

Veel landen in het Midden-Oosten zijn berucht omdat ze uitermate conservatief zijn, en kennen wrede straffen voor het gebruik van alcohol en cannabis. Paddo's daarentegen zijn veel meer geaccepteerd in die delen van de wereld. Op het eiland Bali in Indonesië worden in bepaalde gebieden openlijk paddo's verkocht en gebruikt, en dat is 100% legaal!

9. PADDO'S EN TRUFFELS HELPEN VERSLAVINGEN TE OVERWINNEN

Paddo's en truffels zijn geschikt om daadwerkelijk algemene verslavingen zoals met name aan alcohol en tabak te overwinnen. Gebruikers verklaarden dat zij na het gebruik van paddo's vaak bleven zitten met de vraag waarom ze schadelijke substanties bleven gebruiken, en dat ze daarom gestopt zijn.

10. HET IN BEZIT HEBBEN EN KWEKEN VAN PADDO'S EN TRUFFELS IS IN SLECHTS TWEE EUROPESE LANDEN LEGAAL

Het is volkomen legaal om paddo's in het bezit te hebben en te kweken in de Tsjechië en Spanje, maar nergens anders in Europa. Maar er zijn echter veel mazen in de wet die burgers toestaan om paddo's en paddo-sporen in het bezit te hebben.