Hoe een myceliumcake te recyclen is

Gepubliceerd op:

Hoe een myceliumcake te recyclen is

Je reeds gebruikte mycelium bevat nog meer leven dan je misschien denkt. MushMagic vertelt je alles over het hergebruiken van substraat.

MYCELIUMSUBSTRAAT RECYCLEN

Kieper je gebruikte myceliumcake voortaan niet zomaar meer in de vuilnisbak. Er zijn namelijk een paar manieren om er nog eens van te profiteren. Zo is het mogelijk om er nog een paar flushes mee te oogsten. De volgende overwegingen helpen je beslissen of je gaat voor hergebruik of de vuilnisbak.

Het maakt niet uit als een kweek mislukt. Je hebt immers een sporenprint gemaakt van de vetste en gezondste paddo's van de eerste flush om mee te enten - om ervoor te zorgen dat de beste genen behouden blijven en je deze aan de volgende kweek doorgeeft.

Substraten raken opgebruikt als er praktisch geen sporen meer in zitten om uit het mycelium te groeien. Maar ook als de voedingsstoffen uitgeput zijn, waarmee er onvoldoende overblijft om het mycelium te voeden, dus ook onvoldoende om vruchtlichamen te produceren.

Je staat een beetje in dubio; verse sporen van een print zijn veel levensvatbaarder dan het grondsop dat na twee of drie flushes resteert. Toch geeft het een kick als je een cake optimaal benut.

Er valt nog een hoop te leren over fungi. Gewoonlijk denken we dat de resterende sporen niet opkomen, omdat ze het minst levensvatbaar in de cake zijn gebleken. Nieuwe inzichten wijzen erop dat het mycelium heeft aangevoeld dat er ruimtegebrek zou ontstaan en de overgebleven sporen op heeft gedragen in sluimerstand te gaan.

Het is echter allemaal niet zo zwart-wit. Jij bent degene die bepaalt wat je doet. De beste resultaten genereer je altijd met een nieuw, vers mycelium dat levenskracht heeft. Naarmate de myceliumcake verouderd, boet het aan viriliteit in en raakt het overbevolkt. Daarbij beschikt het over minder voedingsstoffen voor de daaropvolgende flushes. Toch is het niet helemaal onbruikbaar.

WAAR JE OP ZOU MOETEN LETTEN

Indien je een gebruikte cake wilt hergebruiken, zou je op twee belangrijke zaken moeten letten. Namelijk het principe van uitsluiting van concurrentie en biologische veroudering. Oudere cakes bieden het voordeel dat ze beschikken over "een eigen immuunsysteem". Het mycelium zelf is de dominante soort in het substraat.

Als je kleinere stukjes van de cake gebruikt om mee te enten, gaat dit voordeel verloren en moet het mycelium wederom vechten tegen de aanwezige verontreinigingen. In dit geval is het pluspunt dat het al mycelium is. Het is in staat zich direct te verspreiden en je hoeft geen sporen in te brengen, waarbij het mycelium op z'n kwetsbaarst is.

Biologische veroudering vindt ook bij mensen plaats. Wanneer genen zichzelf keer op keer kopiëren, treden er inconsistenties op, die zich na verloop van tijd accumuleren. Net zoals een fotokopie van een fotokopie van een fotokopie. Uiteindelijk is het origineel niet meer te herkennen. Mensen krijgen rimpels en andere ouderdomsverschijnselen. Een mycelium valt ten prooi aan genetisch verval, verliest levenskracht en begint gemuteerde vruchten te produceren.

EEN VERS SUBSTRAAT OPNIEUW ENTEN

Als je een gebruikt substraat gebruikt om een vers substraat mee te enten, zorgt het gerecyclede mycelium voor een stimulans van voedingsstoffen. Als je een nieuw substraat voorbereidt, verbrokkel je het oude en meng je dat erdoorheen. Ent het en laat het vruchten produceren. Het nadeel is echter dat je flushes niet zo rijkelijk zijn als een eerste kweek met verse sporen. Bovendien heeft een reeds gebruikte cake langer blootgestaan aan vervuilende stoffen en andere organismen die de kweek mogelijk nadelig beïnvloeden.

Indien je met behulp van een oudere cake een nieuw substraat wilt enten, is het verstandig om een ander soort graankorrel te gebruiken. Dit voorkomt dat het mycelium afhankelijk is van een bepaalde voedingsbron, waardoor het stagneert. Het is net zoiets als gevarieerd sporten, zodat je spieren niet aan bepaalde oefeningen gewend raken.

Het is het best een groter stuk substraat opnieuw te gebruiken. De grotere hoeveelheid mycelium zorgt voor een tactisch voordeel in de uitsluiting van concurrentie. Het is in staat zich aanzienlijk te verspreiden alvorens de sporen van concurrerende verontreinigende stoffen tot leven komen.

KANNIBALISME VAN MYCELIUM

We mogen aannemen dat het hergebruiken van een oud substraat in een verse cake paddo's van betere kwaliteit produceert. De oude cake verkruimel en vermeng je met het nieuwe materiaal voordat sterilisatie plaatsvindt. Er treedt dus geen kruisbesmetting op.

Verondersteld wordt dat het gerecyclede mycelium afbreekt tot essentiële voedingsstoffen die het verse mycelium nodig heeft. Bovendien levert het de tryptaminevoorlopers die nodig zijn om psilocybine aan te maken. De daaropvolgende flushes zijn krachtiger. Bovendien blijkt uit anekdotisch bewijs dat ook de effecten sterker zijn.

BRENG EEN TOPLAAG AAN

Recycle een cake door het met een toplaag te bedekken. Deze laag is net zoiets als een laag mulch voor gewone planten. Het zorgt voor een klamme en vochtige bedekking, waardoor er meer mycelium groeit. Afhankelijk van het materiaal dat je als toplaag gebruikt, levert het tevens voedingsstoffen aan en stimuleert het de vochtigheid. De flushes zijn echter niet zo groot zijn als de voorgaande. Bovendien piepen er soms misvormde vruchtlichamen tevoorschijn.

SCHAKEL MOEDER NATUUR IN

Indien je over een tuintje beschikt met een aantal schaduwrijke locaties, kweek dan buiten. Verbrokkel je oude cake, strooi dat uit en voorzie het van een laag mulch bestaande uit stro en bladafval. Net zoals je dat in een bos ziet. Giet er regelmatig water over en laat een paar paddo's verder rijpen tot ze vanzelf sporen verspreiden. Daarmee heb je een fantastisch plekje waar je in het buitenseizoen de vruchten van plukt. Natuurlijk staat het bloot aan de grillen van de natuur. Maar het is zeker mogelijk zo wat paddo's te produceren. Je mycelium doet het vast goed - zo werkt de natuur nu eenmaal. Paddo's bestaan al duizenden jaren, omdat ze in staat zijn zich aan te passen!

MULCH OF BODEMVERBETERING

Gebruikt mycelium is ook geweldig om de bodem te verbeteren, als mulch en voor vermiculiet, kaf en andere biologische verbindingen. Het zorgt ervoor dat de aarde water vasthoudt. De korrelige structuur garandeert bovendien een betere afwatering. Dat gaat op voor zowel planten die in de volle grond groeien als voor planten die binnen staan.

Door het te verbrokkelen en bij je kamerplanten te voegen, pluk je daar na verloop van tijd de vruchten van. Ze groeien merkbaar langzamer en worden niet zo compact. Dat komt omdat ze niet meer in een omgeving staan waarin ze vertroeteld worden. Maar meer is altijd beter, toch?

WANNEER IS HET OP?

Vergeet niet dat schimmels elkaar beconcurreren. Een myceliumcake heeft niet het eeuwige leven. Het is echter niet bekend op welk moment een mycelium dat psilocybine paddo's produceert, ermee ophoudt. Sommige kwekers hergebruiken hun mycelium tot acht maal toe voordat het niet meer lukt. Anderen gebruiken het niet meer dan tweemaal opnieuw. Dat heeft wellicht te maken met steriel werken en besmetting. Mogelijk komt het ook door sporen van minder betrouwbare bronnen die sneller genetisch achteruitgaan.