Hoe Paddo's De Persoonlijkheid Kunnen Veranderen

Gepubliceerd op:
Categorieën : Default

Hoe Paddo's De Persoonlijkheid Kunnen Veranderen

Volgens recentelijk onderzoek kan slechts een kleine dosis paddo's iemands persoonlijkheid voor een zeer lange periode veranderen, mogelijk zelfs blijvend. De studie toont aan hoe psilocybine, de psychoactieve samenstelling in hallucinogene paddenstoelen, kan leiden tot een opener karakter, en dat dit effect 14 maanden kan aanhouden. Blijf lezen en ontdek alles over de manier waarop paddo's de persoonlijkheid kunnen veranderen. 

Er is slechts een flinke dosis krachtige paddo's nodig, en iemands persoonlijkheid kan een jaar lang, zo niet voor altijd, veranderen, aldus nieuw onderzoek.

Het onderzoek toont aan hoe psilocybine, de werkende samenstelling in hallucinogene paddenstoelen die visioenen en in sommige gevallen zelfs geestelijke verlichting veroorzaakt, de persoonlijkheid van mensen opener maakt, en niet uitsluitend gedurende de trip. De onderzoekers hebben vastgesteld dat de persoonlijkheids-veranderende effecten doorgaans een jaar lang standhouden.

EEN "OPENER" PERSOONLIJKHEID DOOR PADDO'S

Een "open" persoonlijkheid betekent doorgaans, volgens experts op het gebied van de psychologie van de mens, dat iemand een "waardering voor nieuwe ervaringen" laat zien. Mensen die een open persoonlijkheid hebben, zouden daarnaast een actieve verbeeldingskracht hebben en meer waarde aan emoties hechten. Vaak vertonen deze mensen een interesse in kunst en creativiteit en zouden ze over het algemeen nieuwsgieriger zijn.

Een van de onderzoekers die bij het onderzoek betrokken was, Katherine MacLean, laat ons weten dat de geobserveerde omslag in persoonlijkheid ongebruikelijk is. De reden daarvoor is dat het karakter van mensen niet veel meer verandert nadat de leeftijd van 25-30 jaar bereikt is. Sommige studies gaan echter nog verder door te stellen dat onze persoonlijkheid zelfs al op jongere leeftijd vastligt, ongeveer op de leeftijd wanneer we naar school beginnen te gaan.

MacLean, die als postdoctoraal onderzoeker aan de Johns Hopkins University School of Medicine werkt, stelt dat hun onderzoek voor het eerst veranderingen in de persoonlijkheid bij volwassenen laat zien. Ze gaat verder in op de details en legt uit dat ze gelooft dat deze veranderingen niet uitsluitend door de drug zelf veroorzaakt worden, maar door de mystieke ervaringen die vaak diepzinnig en transcendentaal kunnen zijn. Deze ervaringen, aldus MacLean, worden niet gevoeld als iets wat minder echt is, ondanks dat ze chemisch opgewekt zijn.

Ze geeft een helder voorbeeld van wat ze bedoelt: "Vele jaren later zeggen mensen nog steeds dat het de meest diepzinnige ervaring van hun leven was. En als je er in die context over nadenkt, is het niet zo verwonderlijk dat het permanent zou kunnen zijn".

DE INTERESSE VAN DE WETENSCHAP IN HALLUCINOGENE SUBSTANTIES

De meningen zijn verdeeld over de vraag of de vroege tests waarbij hallucinogene substanties betrokken waren wel "wetenschappelijk" genoemd kunnen worden. In de jaren zestig, met de bloeiende tegencultuur en voorvechters voor drugs zoals Timothy Leary, werden er genoeg "acid tests" gedaan, maar de conventionele wetenschap beet zich niet in het onderwerp vast, dat gebeurde pas veel later. Het is pas sinds de afgelopen tien jaar dat we een serieuzere benadering zien van de bestudering van de effecten van hallucinogenen.

Tegenwoordig vinden deze onderzoeken onder strenge voorwaarden plaats. Niet anders dan in het verleden krijgen wetenschappers en onderzoekers nog altijd moeilijk toestemming voor hun studies. Maar toch, ondanks dat hedendaags onderzoek minder leuk is dan in de jaren zestig, wordt het steeds duidelijker dat deze substanties daadwerkelijk medicinale potenties hebben.

Het non-profit onderzoekscentrum van de Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) in Massachusetts beziet nu de mogelijkheid voor het toepassen van MDMA bij de behandeling van posttraumatische stressstoornis. Psilocybine en LSD worden op dit moment nader onderzocht op hun effectiviteit bij de behandeling van psychische stoornissen, waaronder angst. De postdoctoraal adviseur aan de Johns Hopkins University, Roland Griffiths, voert een onderzoek uit naar de effectiviteit van psilocybine bij het verminderen van angst en depressie bij kankerpatiënten. In weer een andere studie wordt onderzocht hoe het hallucinogeen mogelijk gebruikt kan worden bij het behandelen van een verslaving.

Voor het huidige onderzoek heeft MacLean 51 mensen ondervraagd nadat ze psilocybine, de actieve samenstelling in paddo's, toegediend hadden gekregen. Geen van de deelnemers had ooit eerder een hallucinogeen gebruikt.

EEN "DUBBELBLIND-TEST" MET PSILOCYBINE

Voor het onderzoek bezocht elke deelnemer tussen de twee en vijf, acht uur durende drug sessies. Om introspectie te bemoedigen, werden ze geblinddoekt en luisterden ze in een comfortabele setting naar muziek. De vrijwilligers kregen slechts tijdens één sessie psilocybine toegediend. Bij welke sessie dat zou zijn, werd niet bekend gemaakt, noch aan de deelnemers, noch aan de onderzoekers.

Bij één experiment, dat twee keer werd uitgevoerd, kregen de deelnemers de ene keer psilocybine en de andere keer Ritalin toegediend. Dit laatste is een geneesmiddel dat de eigenschap heeft het effect van psilocybine na te bootsen zonder de psychoactieve effecten.

Bij een ander experiment werden vijf sessies gehouden waarbij de vrijwilligers ofwel een placebo of een variërende dosis van de drug kregen.

Voor aanvang van elke sessie werd de vrijwilligers gevraagd een vragenlijst in te vullen om de openheid van hun persoonlijkheid vast te stellen. De deelnemers werd tevens gevraagd om een week na hun ervaring een lijst met gelijksoortige vragen te beantwoorden, en nogmaals na 14 maanden.

De resultaten van het onderzoek, die gepubliceerd zijn in het Journal of Psychopharmacology, tonen aan dat, hoewel andere aspecten van de persoonlijkheid hetzelfde waren gebleven, de openheid tijdens de ervaring was toegenomen. Deze openheid kwam voornamelijk naar voren bij mensen die vermelding hadden gemaakt van een mystieke ervaring na gebruik. Gevoelens van diepe verbondenheid, vergezeld door gevoelens van vreugde, eenheid en vredigheid werden ook vaak beschreven.

MacLean stelt dat het waarschijnlijk niet alleen de psilocybine is die deze veranderingen veroorzaakt, maar voornamelijk ook de diepzinnige en levensveranderende ervaringen, ongeacht de aard van die belevenissen. "Voor veel mensen geldt dat ze met psilocybine de manier waarop ze naar de wereld kijken, kunnen overtreffen", aldus MacLean. De onderzoekster vertelt dat de meerderheid van de 51 vrijwilligers van het onderzoek een mystieke ervaring had meegemaakt. De waargenomen veranderingen in openheid, die samengingen met die ervaringen, zouden volgens MacLean groter zijn dan de veranderingen die mensen normaal gesproken tijdens hun volwassen leven ondergaan.

De onderzoekster waarschuwt dat mensen dit soort experimenten niet thuis moeten proberen. Voor het onderzoek werden de vrijwilligers goed voorbereid en nauwlettend in de gaten gehouden met psychologische hulp. Dat droeg er toe bij dat bad trips vermeden werden, alhoewel veel van de deelnemers toch meldden dat ze last hadden van angst, vrees en benauwdheid tijdens de experimenten.

MacLean stelt dat dit soort krachtige en diepzinnige ervaringen, mochten die zich voordoen in een setting zonder toezicht en in een bad trip veranderen met angst en paniek, een gevaarlijke uitwerking kunnen hebben. Volgens haar is dergelijk gebruik zonder toezicht de mogelijke beloning niet waard. Psilocybine is in de Verenigde Staten een Schedule 1 drug, wat inhoudt dat het wordt geclassificeerd als een middel dat geen legitiem medicinaal doel heeft en waarbij er een groot risico is op misbruik.

De andere implicatie is dat het niet duidelijk is of onbegeleid gebruik ook zou resulteren in dezelfde veranderingen in openheid als in het onderzoek. Volgens MacLean was haar studiegroep aan de kleine kant, en beschouwden de meeste deelnemers zichzelf als religieus en als reeds meer open dan andere mensen.

MOGELIJKE THERAPEUTISCHE VOORDELEN VAN HALLUCINOGENEN & MEDITATIE

Het volgende op het onderzoekslijstje van MacLean is een studie naar de effecten van psilocybine in combinatie met meditatie. Ze legt uit dat er hiermee mogelijk therapeutische voordelen kunnen worden behaald met betrekking tot openheid. Dit zou mensen kunnen helpen om negatieve denkpatronen te overwinnen. Ook bekijkt ze het anekdotische verband tussen het gebruiken van hallucinogenen en kunst. Volgens haar, hoewel ze toegeeft dat dit louter speculatief is, zou het erop kunnen wijzen dat het gebruik van psilocybine creativiteit en intellectuele resultaten stimuleert.