Paddo's En Hun Invloed Op De Persoonlijkheid

Gepubliceerd op:
Categorieën : Default

Paddo's En Hun Invloed Op De Persoonlijkheid

Tot voor kort ging de wetenschap er vanuit dat iemands persoonlijkheid na de leeftijd van dertig jaar vastligt en niet meer verandert. Maar nieuw onderzoek suggereert dat het gebruik van paddo's je karakter kan veranderen doordat je je er meer open en fantasierijker door voelt.

Er werd lang geloofd dat de persoonlijkheid van volwassen mensen niet veel meer verandert na het dertigste levensjaar. Nieuw onderzoek doet echter vermoeden dat transcendentale ervaringen, veroorzaakt door het consumeren van paddo's, wel degelijk het karakter van deze mensen kan veranderen. Onderzoekers zagen dat psychedelische ervaringen leiden tot een meer open en fantasierijke persoonlijkheid bij deelnemers. Maar ook tot een toegenomen waardering voor nieuwe zaken.

De verrassende onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Psychopharmacology. Ze staan haaks op de aanname dat er bij volwassenen geen grote persoonlijkheidsveranderingen plaatsvinden. Bovendien wordt het idee weerlegd dat mensen vast komen te zitten in hun gewoontes. 

Hoofdonderzoeker Katherine MacLean (Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore) wijst erop dat de bevindingen van haar team enkele van de eerste zijn die tot deze baanbrekende conclusie leiden.

PADDO'S IN RELATIE TOT OPENHEID

Paddo's bevatten de psychoactieve verbinding psilocybine, die diepe spirituele, mystieke en transcendentale ervaringen kan veroorzaken. Deze ervaringen kunnen erg reëel lijken en wekken soms diepzinnige effecten op.

Dit specifieke onderzoek is uitgevoerd met een groep deelnemers die nog nooit eerder hallucinogene middelen hadden gebruikt. De participanten namen deel aan diverse drug sessies waar ze ofwel een placebo, of een wisselende hoeveelheid psilocybine kregen. Gedurende het onderzoek wisten noch de onderzoekers, noch de deelnemers, wie wat kreeg. Na afloop van de drug sessies werden er aanvullende tests met Ritalin gedaan om de rol van psilocybine te bepalen.

Alvorens de drugs werden toegediend, vulden de deelnemers vragenformulieren over hun persoonlijkheid in zodat hun karakter van tevoren kon worden vastgesteld. De vragenlijsten werden vervolgens meerdere malen voorafgaande, tijdens en na afloop van het onderzoek opnieuw beantwoord.

ONDERZOEKSRESULTATEN

Het onderzoek laat zien dat openheid, wat een van de belangrijkste kenmerken is van de persoonlijkheid van mensen, toegenomen was na afloop van de ervaring met psilocybine. Het is interessant om te constateren dat andere persoonlijkheidsaspecten geen veranderingen lieten zien. De grootste veranderingen waren die bij de deelnemers die zeiden dat ze een mystieke ervaring hadden meegemaakt die gepaard ging met gevoelens van vrede, vreugde en verbondenheid.

MacLean gelooft niet dat het de drug zelf is die deze diepgaande veranderingen veroorzaakt, maar dat de ervaringen die je hele leven kunnen veranderen daaraan ten grondslag liggen. Ze denkt dat de sleutel ligt in het vaststellen van de manier waarop psilocybine mensen helpt hun vastgeroeste denkpatronen te doorbreken.

De meerderheid van de deelnemers (30 van de 51) vertelde een mystieke ervaring te hebben ondergaan. De waargenomen veranderingen in de openheid na afloop van het onderzoek waren duidelijker herkenbaar dan normale persoonlijkheidsveranderingen gedurende iemands leven.

WEES VOORZICHTIG

MacLean wijst op het gevaar van experimenten met psychedelische substanties zonder toezicht. Ze benadrukt de noodzakelijkheid van een goede voorbereiding, deskundig toezicht en psychologische ondersteuning. Zo wordt het risico op een bad trip beperkt. Terwijl ze onder invloed waren van psilocybine hadden veel deelnemers toch last van ongerustheid, angst en benauwdheid. In een niet-professionele omgeving zonder deskundige begeleiding, zouden deze nare ervaringen gevaarlijk kunnen zijn voor mensen zonder ervaring.

MacLean vraagt zich tevens af of trips zonder deskundige begeleiding dezelfde, merendeels positieve resultaten zouden hebben opgeleverd als tijdens het onderzoek. Ze merkt op dat de deelnemers in haar groep reeds spiritueler en meer open waren dan de meeste mensen. Het effect van deze drug op mensen met sterk uiteenlopende persoonlijkheden hoeft niet noodzakelijk hetzelfde te zijn.

EEN MEER WETENSCHAPPELIJKE BENADERING VAN DE EFFECTEN VAN PSYCHEDELICA

Onderzoeken naar psychedelische middelen zijn niets nieuws onder de zon. Veel eerdere studies waren echter helemaal niet wetenschappelijk of ethisch verantwoord. Ooit, zoals in de jaren 60, werden proeven gedaan die niets anders waren dan een feest van de hippie tegencultuur. Er werden tests uitgevoerd met LSD en andere drugs op langgestraften. Dat gebeurde soms half-vrijwillig, in ruil voor vroegtijdige invrijheidstelling, of gewoon onder dwang. Het mag duidelijk zijn dat geen van deze experimenten echt bruikbare gegevens heeft opgeleverd. Nieuwe onderzoeken geven echter een positieve wending aan deze trend en spreken zich objectiever uit over de mogelijke gebruikstoepassingen van psychedelica.

PSYCHEDELICA VOOR DE BEHANDELING VAN PSYCHISCHE STOORNISSEN

Psychedelische middelen, zoals psilocybine, LSD en MDMA, hebben diepgaande effecten op iemands persoonlijkheid en psychische gesteldheid. Met dat in het achterhoofd, bekijken onderzoekers nu of het mogelijk is deze substanties aan te wenden voor de behandeling van psychische stoornissen.

Verkenningen naar de mogelijkheid van het gebruik van psilocybine en LSD bij de behandeling van depressie, angst en PTSS zijn in volle gang. Er wordt tevens onderzoek gedaan naar de mogelijke effectiviteit van psilocybine bij het behandelen van verschillende vormen van verslaving.

PADDO'S EN DE TOEKOMST

De veelbelovende resultaten zoals hierboven besproken, rechtvaardigen verdere onderzoeken op het gebied van psychedelische middelen. De positieve uitwerking op de openheid die deze bevindingen suggereren, zou met succes kunnen worden ingezet voor een reeks scenario's. Naast psychedelica als mogelijk effectieve behandeling voor psychische stoornissen, zijn er nog vele andere gebieden die het onderzoeken waard zijn. Laat er geen twijfel over bestaan; er valt nog een hoop onderzoek te verrichten naar de voordelen van psychedelische middelen voor de mens!